Otvorené listy

MZ SR sa vysmieva ženám a verejnosti

Napísala Ženské kruhy

Ministerstvo zdravotníctva SR v médiách prezentovalo, že podpora dojčenia v nemocniciach sa zlepšuje. Urobilo tak v reakcii na našu správu „Podpora dojčenia v nemocniciach sa nezlepšuje„, ktorú sme vydali spoločne s o. z. MAMILA. Už v roku 2019 MZ SR deklarovalo, že chce obnoviť certifikáty v nemocniciach.

Od MZ SR sme si preto vyžiadali analýzu, z ktorej pri svojich tvrdeniach vychádzajú. Pýtali sme sa na konkrétne čísla, metodológiu ako aj sprístupnenie tejto analýzy verejnosti. Dnes nám prišla zamietavá odpoveď. Naďalej teda nie je možnosť overiť pravdivosť tvrdení, ktorými sa ministerstvo prezentovalo v médiách.

Našu správu o podpore dojčenia v nemocniciach na Slovensku si môžete celú prečítať na našom webe. Nájdete v nej popísané z čoho vychádzame, ako sme zbierali dáta, koľko údajov sme vyzbierali a ako sme ich vyhodnocovali. Je škandalózne, že verejné inštitúcie ako MZ SR, ktoré majú slúžiť verejnému záujmu a starať sa o verejné blaho a prospech, fungujú úplne opačne. Zamestnávajú sa zahladzovaním vlastných zlyhaní a ani nedokážu transparentne komunikovať.

Dodnes teda nevieme a MZ SR odmieta sprístupniť informácie o tom, z akých dát vychádzajú tvrdenia, ktoré prezentovalo v médiách, akým spôsobom sa tieto dáta zbierali, vyhodnocovali, kto na nich pracoval a koľko tieto práce stáli z verejných financií. Navyše ich odpoveď na našu žiadosť o sprístupnenie informácií nespĺňa ani len základné podmienky, ktoré stanovuje verejným inštitúciám zákon o správnom konaní. Každé rozhodnutie o nesprístupnení informácií musí totiž obsahovať základné náležitosti rozhodnutia stanovené v § 47 zákona o správnom konaní – výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.