Otvorené listy

MZ SR sa vysmieva ženám a verejnosti

Napísala Ženské kruhy

Ministerstvo zdravotníctva SR v médiách prezentovalo, že podpora dojčenia v nemocniciach sa zlepšuje. Urobilo tak v reakcii na našu správu „Podpora dojčenia v nemocniciach sa nezlepšuje„, ktorú sme vydali spoločne s o. z. MAMILA.

Od MZ SR sme si preto vyžiadali analýzu, z ktorej pri svojich tvrdeniach vychádzajú. Pýtali sme sa na konkrétne čísla, metodológiu ako aj sprístupnenie tejto analýzy verejnosti. Z MZ SR nám dnes prišla zamietavá odpoveď. Naďalej teda nie je možnosť overiť pravdivosť tvrdení, ktorými sa ministerstvo prezentovalo v médiách.

Našu správu o podpore dojčenia v nemocniciach na Slovensku si môžete celú prečítať na našom webe. Nájdete v nej popísané z čoho vychádzame, ako sme zbierali dáta, koľko údajov sme vyzbierali a ako sme ich vyhodnocovali. Je škandalózne, že verejné inštitúcie ako MZ SR, ktoré majú slúžiť verejnému záujmu a starať sa o verejné blaho a prospech, fungujú úplne opačne. Zamestnávajú sa zahladzovaním vlastných zlyhaní a ani nedokážu transparentne komunikovať.

Dodnes teda nevieme a MZ SR odmieta sprístupniť informácie o tom, z akých dát vychádzajú tvrdenia, ktoré prezentovalo v médiách, akým spôsobom sa tieto dáta zbierali, vyhodnocovali, kto na nich pracoval a koľko tieto práce stáli z verejných financií. Navyše ich odpoveď na našu žiadosť o sprístupnenie informácií nespĺňa ani len základné podmienky, ktoré stanovuje verejným inštitúciám zákon o správnom konaní. Každé rozhodnutie o nesprístupnení informácií musí totiž obsahovať základné náležitosti rozhodnutia stanovené v § 47 zákona o správnom konaní – výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.