Akcie a podujatia Ako bolo?

Film Mikropôrod cestuje po Slovensku – v Košiciach sme boli aj my

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm cestuje spolu s ďalšími víťaznými filmami po celom Slovensku. Medzi nimi je aj film Mikropôrod. Na premietaní 20.10.2016 v Košiciach sa zúčastnilo vyše 100 ľudí. Súčasťou premietania bola aj beseda Ekológia bytia z dielne Ženských kruhov. Mohli ste sa na nej stretnúť s našou členkou Zuzanou Bajkaiovou.

O čom sme sa rozprávali?

Film Mikroporod hovorí o tom, že sme aj vďaka rutinným, poškodzujúcim  praktikám prežívajúcim v pôrodníctve, prišli o tretinu diverzity mikróbov. Za nárastom ochorení, ktoré poznáme pod názvom „civilizačné“ ( napr. astma, alergie, cukrovka, celiakia, niektoré druhy rakoviny a duševné choroby…) nie sú podpísané len faktory ako je zhoršujúce sa životné prostredie alebo nezdravý životný štýl.

Pôrod je dôležitým oknom v živote človeka, v ktorom prebiehajú vzácne, voľným okom neviditeľné procesy. Kladú sa základy ekosystému nového človeka. Nesprávnymi pôrodníckymi postupmi a spôsobmi zaobchádzania s novorodencami (napr. umývanie po pôrode, separácia od matky, nevhodné medicínske intervencie a rutinné postupy, nárast pôrodov cisárskym rezom), vytvárame generácie detí s možnosťou poškodenia imunitného systému.

Nerušený kontakt koža na kožu matky s dieťaťom bezprostredne po pôrode má nenahraditeľný význam v rovine psychologickej ale aj v rovine biologickej. Posolstvo, ktoré autori filmu Mikropôrod prinášajú, by nemalo zostať bez povšimnutia.

Kde nás môžete stretnúť najbližšie?

S našimi členkami Gabrielou Janovičovou a Zuzanou Bajkaiovou sa môžete na besedách Ekológia bytia stretnúť  11.11. v Žiline a 29.11. v Prešove. Tešíme sa na spoločný čas!

Presný harmonogram premietania filmov v jednotlivých mestách Slovenska nájdete na www.ekotopfilm.sk.

O autorke