Hromadné pripomienky Tlačové správy

Hromadná pripomienka k informovanému súhlasu

Napísala Ženské kruhy

Naše OZ bolo požiadané o podporu Pripomienky mimovládnej organizácie adresovanej ministerke zdravotníctva SR, ktorú vypracovala organizácia Poradňa pre občianske a ľudské  práva. Pripomienka bola vypracovaná k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred  vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním  sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín. Hlavným cieľom pripomienky je poukázať nato, že informovaný súhlas predstavuje predovšetkým osobné poučenie pacienta a nedá sa nahradiť písomným formulárom.

Keďže sa jedná o problematiku, ktorou sa zaoberá aj naše OZ, v tomto prípade konkrétne o ľudsko-právne a etické východiská pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vrátane  poskytovania poučenia a získavania informovaného súhlasu pri vykonávaní zákroku  sterilizácie, ale aj pri vykonávaní iných lekárskych zákrokov, ktorých vykonanie je  podmienené poskytnutím informovaného súhlasu; pripájame sa k iniciatíve Poradne pre občianske a ľudské práva a pripomienku podporujeme.

Pevne veríme, že podobnými krokmi sa nám postupne podarí dosiahnuť scitlivovanie zdravotníckeho personálu a prekonávanie zaužívaných negatívnych  stereotypov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj v pôrodníctve.

PDFdownloadiconStiahnuť text pripomienky

Gabika Janovičová

Zuzka Krišková

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.

1 komentár