Blog

Apríl je mesiac povedomia o cisárskom reze

V priebehu tohto mesiaca budeme prinášať informácie, ktoré sa dotýkajú tém spojených s pôrodom cisárskym rezom. Ak ste rodili cisárskym rezom a chcete sa podeliť so svojou skúsenosťou alebo myšlienkami na túto tému, môžete nám napísať pod tento príspevok alebo na mail zenskekruhy@zenskekruhy.sk

Prečo venovať pozornosť cisárskym rezom?

Cisársky rez má dôležité miesto v pôrodnej starostlivosti. Ide o operáciu, ktorá môže zachrániť život a zdravie ženy a/alebo dieťaťa. Tak ako pri iných zásahoch do pôrodu, dôležité sú okolnosti jej využívania.

Podľa aktuálnych údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 na Slovensku cisárskym rezom skončilo 32,4 % pôrodov. Z porovnaní s európskymi krajinami, v ktorých pôrodná starostlivosť vykazuje najlepšie výsledky pre ženy a novorodencov vieme usúdiť, že táto miera je vysoká. Napríklad vo Švédsku skončilo cisárskym rezom podľa dát OECD v roku 2019 17,2 % pôrodov, v Nórsku 15,9 %. Ide o krajiny, ktoré dlhodobo kladú dôraz na podporu fyziologického pôrodu a pozitívnej pôrodnej skúsenosti, a to aj v nemocniciach.

Čo to znamená?

Podporu fyziologického pôrodu si netreba predstavovať ako tlačenie žien do vaginálnych pôrodov na úkor zdravia. Podpora fyziologického pôrodu ide ruka v ruke s vytváraním podmienok pre pozitívnu pôrodnú skúsenosť. Odborné spoločnosti ako napríklad WHO alebo Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo zaraďujú medzi takéto podmienky možnosť jesť, piť počas pôrodu, voľne sa hýbať, meniť polohy aj počas samotného tlačenia, prítomnosť blízkej osoby počas celého pôrodu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti na báze informovaného súhlasu, empatickú starostlivosť zameranú na individuálne potreby žien či nepoužívanie zastaralých a neoverených praktík. Znie vám to povedome? Všetky tieto veci predstavujú zároveň starostlivosť, ktorá je v súlade s ľudskoprávnymi štandardmi.

Ako vyzerá podpora pre rodiace ženy?

Napríklad v Nórsku a Švédsku sa o ženu už počas bezproblémového tehotenstva stará pôrodná asistentka. Aj počas fyziologického pôrodu zohráva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti primárnu úlohu. Pôrodné asistentky vedia, čo je podporné pre fyziologický priebeh pôrodu a v hojnej miere poskytujú ženám takúto podporu. Dokážu tiež včas rozpoznať situácie, keď je nutná odbornosť lekára či lekárky. Môžu to byť práve situácie, keď je nevyhnutný cisársky rez.

Cieľom takto nastaveného systému je, aby každá jedna žena dostala takú zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre ňu potrebná a najvhodnejšia. Zároveň je dôležité, aby bola pôrodná skúsenosť ženy pozitívna. Týka sa to aj prípadov, keď nastanú komplikácie a potrebuje napríklad cisársky rez na ochranu zdravia a života. Primeraná miera cisárskych rezov je v takomto prípade „vedľajším“ výsledkom takto nastavenej starostlivosti, nie jej primárnym cieľom.

Ak je systém nastavený opačne a kladie dôraz na patologizáciu pôrodu, zvyšujú sa aj zásahy do pôrodu. Spolu s týmito zásahmi sa zvyšuje miera komplikácií a tiež potreba cisárskych rezov. Riešením teda nie je tlačiť na zníženie miery cisárskeho rezu ale vytvoriť podporné prostredie pre fyziologický pôrod a pozitívnu pôrodnú skúsenosť. Riešením je starostlivosť, v ktorej centre je rodiaca žena a jej skutočné potreby. V opačnom prípade bude výsledkom síce znížená miera cisárskych rezov, no zvýši sa miera ťažkých a pre ženy traumatických vaginálnych pôrodov.

V ďalšom príspevku sa dozviete viac o pozitívnej pôrodnej skúsenosti a prečo je dôležitá aj pri cisársom reze a ako ju podporiť.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.