Blog

Pozitívna pôrodná skúsenosť pri cisárskom reze

„Každá žena má právo na pozitívnu pôrodnú skúsenosť a dôstojnú empatickú starostlivosť počas pôrodu, a to aj v prípade, ak nastanú komplikácie.“

Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo

Pozitívna pôrodná skúsenosť môže ovplyvniť, ako sa žena cíti ešte mesiace po pôrode. Znižuje riziko rozvoja psychických problémov po pôrode (ako napríklad popôrodná depresia alebo posttraumatická stresová porucha), uľahčuje žene starostlivosť o dieťa a celkovo uľahčuje začiatok materstva.

Prečo je pozitívna pôrodná skúsenosť dôležitá aj v pri cisárskom reze?

V prípade akútneho cisárskeho rezu podľa výskumov ženy v menšej miere zažívajú to, čomu hovoríme pozitívna pôrodná skúsenosť. Znamená to, že vo väčšej miere zažívajú pri pôrode stres, negatívne pocity a celkovo hodnotia tento zážitok negatívne. Obzvlášť sa to týka žien, ktoré porodili akútnym cisárskym rezom, hoci si želali rodiť vaginálne alebo sa počas pôrodu vyskytli vážne komplikácie.

Či majú ženy pozitívnu pôrodnú skúsenosť s pôrodom cisárskym rezom závisí do veľkej miery aj od vonkajších okolností. Je to dobrá správa. Znamená to, že zmenou vonkajších okolností dokážeme ovplyvniť nie len to, ako ženy hodnotia svoj pôrod, ale aj to, ako sa cítia po pôrode.

V prípade akútneho cisárskeho rezu to, ako sa žena cíti, záleží do veľkej miery aj od toho či dostala dostatočnú podporu pre fyziologický pôrod a ako sa k nej správal zdravotnícky personál počas pôrodného procesu.

Čo je možné urobiť pre podporu pozitívneho zážitku z pôrodu cisárskym rezom?

INFORMÁCIE: Je dôležité poskytnúť žene informácie o tom, čo môže očakávať. Ako bude prebiehať operácia, čo môže cítiť počas operácie a čo môže očakávať počas rekonvalescencie. V prípade akútneho cisárskeho rezu je mimoriadne dôležité komunikovať so ženou o tom, čo sa deje, aké sú medicínske dôvody pre cisársky rez. Tiež je dôležité poskytnúť dostatok informácií o zdravotnom stave bábätka a ženy. Poskytnuté informácie by mali byť faktického charakteru, upokojiť prípadné obavy, znížiť stres, ktorý žena v náročnej situácii prežíva.

ZAPOJENIE ŽENY DO ROZHODOVANIA: Je dôležité, aby sa žena neocitla v situácii úplnej straty kontroly. Strata kontroly môže viesť až k traumatizácii. Počas operácie je žiadúce zapojiť aj ženu. To môže zahŕňať výber typu anestézie, ak si to žena praje umožniť sledovať pôrod, komunikácia so ženou počas operácie či kontakt koža na kožu s bábätkom bezprostredne po pôrode.

EMOCIONÁLNA PODPORA: Pocity nervozity alebo úzkosti spojené s operáciou sú normálne a bežné. Preto je dôležité vytvoriť podmienky, v ktorých môže byť prítomná blízka osoba ženy a poskytnúť jej emocionálnu podporu. To môže zahŕňať držanie za ruku, rozhovor a povzbudivú a empatickú komunikáciu.

KONTAKT KOŽA NA KOŽU S DIEŤAŤOM: Podpora kontaktu koža na kožu s bábätkom aj po pôrode cisárskym rezom prispieva k pozitívnej pôrodnej skúsenosti, dáva pocit kompetencie a je dôležitá pre zahájenie dojčenia.

PODPORA V POPÔRODNOM OBDOBÍ: Po pôrode je dôležité poskytnúť žene praktickú pomoc, emocionálnu a fyzickú podporu. To zahŕňa pomoc s dojčením a starostlivosťou o bábätko. Tiež efektívne tíšenie bolesti, ukázať žene ako sa môže starať o jazvu či zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré má. V prvých dňoch po pôrode cisárskym rezom veľa žien potrebuje aj pomoc s naplnením svojich základných potrieb.

TÍŠENIE BOLESTI: Po operácii je bežná bolesť. Je veľmi dôležité poskytnúť možnosti tíšenia bolesti, ktoré sú účinné a bezpečné. Efektívne tíšenie bolesti sa nemusí diať na úkor dojčenia. Zdravotnícky personál by mal vedieť žene poskytnúť také lieky na efektívne tíšenie bolesti, ktoré neprekážajú pri dojčení.

REŠPEKTOVANIE POCITOV ŽENY: Niektoré ženy sa môžu cítiť sklamané alebo smutné z toho, že pôrod skončil cisárskym rezom a potrebujú si túto stratu odsmútiť. Preto je dôležité rešpektovať ich pocity a poskytnúť emocionálnu podporu, neumenšovať tieto pocity, nebanalizovať ich. Nie je vhodné podsúvať pocity smútku pokiaľ ich sama žena nepociťuje.

Rodili ste cisárskym rezom? Podeľte sa so svojou skúsenosťou s podporou dojčenia v nemocnici po cisárskom reze. Vyplňte prieskum, ktorý Ženské kruhy zorganizovali spoločne s občianskym združením MAMILA.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.