Ako bolo?

Ženské kruhy v kocke: Môžu si ženy vyhotovovať nahrávky počas pôrodu?

Napísala Ženské kruhy

Dňa 20.6.2024 sa uskutočnil druhý webinár Ženské kruhy v kocke: Účinná zmes informácií, inšpiratívnych rozhovorov a know-how na tému „ Môžu si ženy vyhotovovať nahrávky počas pôrodu?„.  Hostkou bola právnička, dula a laktačná poradkyňa Viktória Ilka. Webinárom sprevádzala odborníčka na ľudské práva žien pri pôrode Zuzana Krišková.

Ak ste sa nemohli zúčastniť webinára, rady by sme sa s vami podelili o kľúčové poznatky a inšpirácie, ktoré na ňom odzneli.

Základné pravidlá nahrávania:

Nahrávať niekoho možno len s jeho súhlasom. Inak ide o porušenie osobnostných práv. Výnimkou je svojpomoc podľa Občianskeho zákonníka. Ak vám hrozí bezprostredný nezákonný zásah do vašich práv, môžete ho primeraným spôsobom odvrátiť a zdokumentovať. Svojpomoc môže využiť len osoba, ktorej práva sú ohrozené.  Samotné vyhotovenie nahrávky nie je trestné. Je však rozdiel vo vyhotovení a zverejnení. Zverejnenie súkromnej nahrávky môže mať právne následky.

Práva žien a príklady z praxe

Rodiaca žena má právo na informovaný súhlas, dôstojnosť, rešpekt, ako aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Ak personál koná nevhodne, manipulatívne alebo porušuje vaše práva, a vy sa cítite bezmocne, frustrovaná či v ohrození, môže ísť o situáciu na využitie svojpomoci a vyhotovenie nahrávky.

Porovnanie právnej úpravy na Slovensku a v Česku

Česká legislatíva je benevolentnejšia. Umožňuje vyhotovovať nahrávky bez súhlasu, a to na ochranu svojich práv alebo práv iných. Takéto nahrávky možno použiť v konaniach pred úradmi a súdmi. Ak je to vo verejnom záujme, výnimočne ich možno aj zverejniť. V Česku sa nahrávky často využívajú ako dôkazy pri sťažnostiach.

Ďalší webinár  sa uskutoční po letných prázdninách. Prihláste sa do nášho newslettra a nepremeškajte ďalšie podnetné stretnutie. Webináre sú prístupne cez link v našom newslettri, ktorý posielame vždy deň pred podujatím. Vždy vás však dopredu informujeme, kedy a na akú tému sa bude webinár konať, aby ste si mohli na neho vyhradiť čas. Webináre sa uskutučňujú v komunitnom duchu (nevyhotovujeme z nich záznam) a otázky môžete klásť vopred alebo priamo na ňom.


Táto aktivita bola financovaná z projektu PROTEUS Transatlantic Foundation, spolufinancovaného Európskou úniou.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.