Ako bolo?

Seminár Erasmus plus v Nemecku

Napísala Ženské kruhy

Naša dobrovoľníčka Magdaléna Godovičová sa v máji 2024 zúčastnila na trojdňovom seminári TCA (Transnational Cooperation Activities) Erasmus+. Seminár sa konal v nemeckom Bergisch Gladbach na tému „How to involve learners in KA 1 projects in adult education? Give learners mobility in AE a boost.“. Projekt organizovala nemecká národná agentúra NA at BIBB (National Agency Education for Europe at the German Federal Institute for Vocational Education and Training). Hlavným cieľom seminára bolo vytváranie sietí medzi európskymi organizáciami, zdieľanie skúseností a osvedčených postupov pri práci s grantmi Erasmus+ a tvorba návrhov možných spoluprác v budúcich projektoch.

Program semináru

Seminára sa zúčastnilo takmer 50 zástupcov a zástupkýň organizácií z rôznych krajín. Okrem vzdelávacích workshopov bolo pripravených aj množstvo neformálnych teambuildingových aktivít. Tie umožnili vzájomné spoznanie sa a priblíženie fungovania vysielajúcich organizácií.

Týmto by sme rady poďakovali slovenskej vysielajúcej agentúre SAAIC (Slovak Academic Association for International Cooperation) a nemeckej agentúre BIBB za ich ústretovosť a možnosť zúčastniť sa aj s dojčeným batoľaťom. Chceme povzbudiť rodičov s malými deťmi, ktorí sa do podobných aktivít napriek záujmu nezapájajú, aby otvorene komunikovali svoje potreby. Naša skúsenosť ukazuje, že s podporou je možné absolvovať aj takéto semináre a workshopy.

Táto aktivita bola spolufinancovaná  Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.