Otvorené listy

Výzva pre NR SR: Vážte slová aj hlasy, ide nám o život!

Napísala Ženské kruhy

Ženské kruhy sa pripojili k organizáciám, ktoré tieto dni upozorňujú na početné návrhy zákonov, ktorých cieľom je stigmatizovať a obmedzovať základné práva ľudí z LGBTI komunity. Ostro odsudzujeme prejavy nenávisti a stigmatizácie, ktoré sa snažia niektorí poslanci a poslankyne v týchto dňoch pretaviť do legislatívy. Spolu so snahami o postupné okliešťovanie reprodukčných práv žien ich vnímame ako antidemokratické a diskriminačné.

My, dolupodpísané organizácie a iniciatívy pracujúce s LGBTI ľuďmi v oblasti ochrany ich ľudských práv, odborníčky a odborníci, Vás vyzývame, aby ste s opatrnosťou a urgenciou zvážili, aké dôsledky na ľudské práva a životy jednotlivých ľudí majú návrhy zákonov namierené proti LGBTI ľuďom a komunitám, o ktorých budete počas prebiehajúcej 48. schôdze hlasovať v pléne NR SR. Vo svetle piatich predložených návrhov sa pridávame k vyhláseniu Združenia rodičov, starých rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí, ktoré veľmi trefne konštatuje, že spomínané návrhy zákonov sú„priamym ohrozením duševného zdravia a kvality života veľkého množstva mladých ľudí,“ a „ich priamym dôsledkom by bolo predovšetkým ľudské nešťastie a zreteľné zväčšovanie predsudkov v našej spoločnosti, ako aj narastanie nenávisti a strachu zo všetkého, čo je odlišné a neznáme.“

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.