Kontakt koža na kožu Odborné názory

Význam endogénneho oxytocínu pri prirodzenom vaginálnom pôrode a bondingu

Napísala Ženské kruhy

V odbornom časopise Slovenská gynekológia a pôrodníctvo 25, 2018, vyšiel článok s názvom Význam endogénneho oxytocínu pri prirodzenom vaginálnom pôrode a bondingu. Autormi článku sú doktorka Natália Kaščáková a profesor Jozef Hašto. Oxytocín má pri pôrode nenahraditeľnú úlohu. V článku popisujú dôležitosť podpory fyziológie pôrodných a popôrodných procesov z hormonálneho hľadiska. Táto podpora (alebo nepodpora) ovplyvňuje nielen priebeh samotného pôrodu ale má potenciálne celoživotné dopady. Článok uverejňujeme so súhlasom autorky a autora.

„Oxytocín je neurohormón, ktorý koordinuje celé spektrum adaptácií na úrovni správania a telesných funkcií súvisiacich s pôrodom a laktáciou, ale aj so sociálnymi interakciamia vzťahmi ako takými. Oxytocínový systém počas pôrodu, kontaktu kožana kožu bezprostredne po pôrode a počas laktácie umožňuje vytvoriť spojenie medzimatkou a dieťaťom (bonding). Rutinné opatrenia v pôrodniciach a biomedicínskezásahy do pôrodu (chirurgické a medikamentózne), ako aj stresové podnety z okoliamôžu zasahovať do prirodzených regulácií a sťažovať vývin materských adaptácií,a tiež adaptácií novorodenca a dojčaťa, pravdepodobne aj s dôsledkami v neskoršomveku a v dospelosti.“

Prečítať článok

Ďalšie zaujímavé informácie

Zaujíma vás viac o tom, akú úlohu pri pôrode zohráva Oxytocín? odporúčame vám knihu Hormón Blízkosti od švédskej vedkyne Kerstin Uvnäs-Moberg. Viac o dobrej praxi pri pôrode si môžete prečítať TU.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.