Výročné správy

Výročná správa 2021

Napísala Ženské kruhy

Vo Výročnej správe prinášame prehľad našich aktivít a výsledkov činnosti za rok 2021.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníčkam, ktoré sa zapojili akoukoľvek formou na podporu aktivít Ženských kruhov. Tiež sa chceme poďakovať podporovateľkám a podporovateľom za ich finančné príspevky na chod združenia.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.