Výročné správy

Výročná správa 2020

Napísala Ženské kruhy

Vo Výročnej správe prinášame prehľad našich aktivít a výsledkov činnosti za rok 2020.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníčkam, ktoré sa v roku 2020 zapojili akoukoľvek formou na podporu aktivít Ženských kruhov. Bol to pre nás skutočne veľmi náročný, pandemický rok. Tiež sa chceme poďakovať podporovateľkám a podporovateľom za ich finančné príspevky na chod združenia. Ak chcete podporiť našu prácu, môžete tak urobiť cez Darujme. Ďakujeme.

Vyberáme z výročnej správy za rok 2020

Dostupnosť informácií

V čase vypuknutia pandémie v roku 2020 boli pre tehotné a rodiace ženy informácie o dobrej praxi, vplyve ochorenia COVID-19 na tehotenstvo, dojčenie a pôrod z oficiálnych zdrojov prakticky nedostupné. Denne sme odpovedali ženám na otázky, promptne sme do slovenského jazyka preložili odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie o dobrej praxi pri pôrode v čase pandémie COVID-19, zapojili sme sa do medzinárodnej kampane SPOLU SME V BEZPEČÍ a vytvorili samostatnú webovú stránku s dôležitými informáciami.

Monitorovanie situácie v slovenských pôrodniciach

Počas pandémie sme vyvinuli veľké úsilie, aby sme zmapovali aktuálnu situáciu v
pôrodniciach. Najhodnotnejšie informácie sme získali od žien, ktoré nás buď priamo
kontaktovali alebo vyplnili dotazník o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v tehotenstve a pri pôrode, ktorý sme zverejnili na webovej stránke venovanej pandémii. Zároveň sme monitorovali mediálne vyjadrenia a webové stránky pôrodníc. Tieto aktivity podporil program ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a s Karpatskou nadáciou.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.