Pôrodná asistencia Z našej produkcie

V čom spočíva práca pôrodnej asistentky?

Featured Video Play Icon
Napísala Ženské kruhy

Prinášame vám celý rozhovor s pôrodnou asistentkou Zdenkou Hanušovou o práci pôrodnej asistentky a jej úlohe pri sprevádzaní žien fyziologickým tehotenstvom a pri fyziologickom pôrode.

Čo sa z rozhovoru dozviete?

  • Ako vyzerá štúdium pôrodnej asistencie
  • Ako vyzerajú tehotenské poradne u pôrodnej asistentky pri fyziologickom tehotenstve
  • V čom spočíva podpora fyziologického pôrodu a akú úlohu pri ňom pôrodná asistentka zohráva
  • Ako môžu pomôcť zmeny polôh počas pôrodu zostupovaniu bábätka do pôrodných ciest
  • Ako ochraňovať pri pôrode hrádzu pred natrhnutím a mnoho iných, veríme že pre vás zaujímavých a užitočných informácií.

Ďakujeme Zdenke Hanušovej za rozhovor

Za produkciu videa ďakujeme Márii Martiniak

Toto video mohlo vzniknúť vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.