Po pôrode Tlačové správy

Tlačová správa: Bonding – matkina náruč po pôrode

Napísala Ženské kruhy

Bratislava, 1. október 2014 (ŽK) – Občianske združenie Ženské kruhy spúšťa prvého októbra mediálnu kampaň o popôrodnom „bondingu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť raného kontaktu matky a dieťaťa po pôrode. V rámci kampane bude v televíznom a rozhlasovom vysielaní RTVS počas októbra zaradený spot o skúsenostiach žien s bondingom.

Ženy a ich deti majú právo na najvyššie dosiahnuteľnú úroveň zdravia

Súčasťou kampane je aj vydanie brožúry „Bonding – matkina náruč po pôrode“. Brožúra je verejne dostupná v elektronickej verzii na webovej stránke www.zenskekruhy.sk. Autorky Gabriela Janovičová a Miroslava Rašmanová si dali za cieľ vytvoriť publikáciu prístupnú širokej verejnosti. Prináša informácie o podpore bondingu prostredníctvom kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode, o jej význame pre matku a dieťa. Celkový dojem podporujú autentické fotografie.

„Popôrodný bonding, chápeme ako intenzívny zážitok bezprostredného a ničím nerušeného spojenia medzi matkou a dieťaťom v prvých minútach a hodinách po pôrode. Nahé dieťa je hneď po narodení v neprerušovanom kontakte s nahou pokožkou svojej matky a všetky nevyhnutné vyšetrenia[1] sú vykonané na jej tele. Dieťa sa váži, odmeria a oblečie až po samoprisatí. Ide o hormonálne umocnený, silný fyzický a emocionálny zážitok, pri ktorom žena prežíva hlboké spojenie so svojim práve narodeným dieťaťom. Vyvrcholením tohoto procesu je prvé nadojčenie dieťaťa“, hovorí Gabriela Janovičová,  predsedníčka združenia.

Neprerušovaný kontakt koža na kožu ihneď po pôrode odporúčajú WHO, Unicef a na národnej úrovni aj mnohé iné organizácie, ktorých záujmom je podpora zdravých procesov a zdravia pri pôrode. Uľahčuje totiž začiatok dojčenia, znižuje stres u detí a posilňuje materské kompetencie. U matky podporuje tvorbu oxytocínu, potrebného na zavinovanie maternice, zmierňovanie krvácania a pre tvorbu materského mlieka. Taktiež životné funkcie dieťaťa, ako teplota, akcia srdca, dýchanie, saturácia kyslíkom a regulácia spánkových cyklov, sú stabilnejšie pri kontakte koža na kožu.

Kampaň Bonding – Matkina náruč po pôrode podporujú slovenské kancelárie WHO a Unicef, Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety a tiež Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Kampaň tiež podporili občianske združenia Slovenské duly o.z., Mamila o.z. a psychiater docent Jozef Hašto.

„WHO a UNICEF sú iniciátormi medzinárodného programu BFHI (Baby friendly hospital). Cieľom tohoto programu je podporovať a implementovať v jednotlivých krajinách po celom svete takú prax, ktorá pozitívne ovplyvňuje úspešnosť dojčenia už od samých začiatkov po pôrode. Dôležitou súčasťou tejto praxe je aj bonding, priloženie novorodenca matke v kontakte koža na kožu bezprostredne po pôrode. Tento kontakt by podľa odborníkov mal trvať aspoň 60 minút, pričom matky by mali byť povzbudzované k tomuto kontaktu a k nadojčeniu novorodenca vo chvíli, keď prejaví prvé známky pripravenosti. Bonding je považovaný za prirodzenú súčasť starostlivosti o novorodencov“, vysvetľuje Darina Sedlákova z KancelárieWHO na Slovensku.

Ženy a ich deti majú právo na  najvyššie dosiahnuteľnú úroveň zdravia a teda aj na podporu zdravých procesov, ku ktorým nesporne patrí aj kontakt koža na kožu bezprostredne po pôrode. Je dôležité , aby táto možnosť pre ženy bola reálna a dostupná v každom zdravotníckom zariadení.

Nie vždy je to tak. Spoluautorka brožúry Miroslava Rašmanová sa v roku 2013 pred pôrodom obrátila na tri slovenské pôrodnice v blízkosti jej bydliska, s požiadavkou na podporu bondingu: „Nepodarilo sa mi v mieste bydliska nájsť pôrodnicu, kde by mi umožnili kontakt koža na kožu s dieťaťom bezprostredne po jeho narodení, tak ako som to už raz zažila v zahraničí. Nakoniec som teda odcestovala do zahraničia, kde podpora bondingu bola automatickou súčasťou poskytovanej starostlivosti. Ako členku občianskeho združenia Ženské kruhy ma táto skúsenosť motivovala k aktivizmu.  Výsledkom úsilia nášho združenia je práve kampaň Bonding – Matkina náruč po pôrode“, objasňuje Miroslava Rašmanová.

Kampaň Bonding – Matkina náruč po pôrode je podporená aj ďalšími aktivitami občianskeho združenia Ženské kruhy. Vo viacerých mestách na Slovensku sa uskutočnia podporné aktivity. V Košiciach a Bratislave bude premietaný dokumentárny film Mikropôrod (2014), ktorý prináša aj najnovšie vedecké poznatky aj o význame popôrodného bondingu. V Banskej Bystrici a Žiline poriadame besedy pre verejnosť a na webovej stránke občianskeho združenia budeme publikovať články a rozhovory s odborníkmi na tému bondingu. „Túto kampaň chápeme len ako prvý krok potrebný pre otvorenie verejnej diskusie. Bonding sa dotýka tisícov žien a ich detí. Preto sa tejto téme plánujeme venovať dlhodobo. V spolupráci s ďalšími odbornými organizáciami plánujeme realizovať výskum. Spoločne s odbornou verejnosťou budeme hľadať možnosti systémovej zmeny vedúcej k podpore popôrodného bondingu v každej slovenskej pôrodnici“, uzatvára Gabriela Janovičová.

Prílohy:

  1. Organizácie, ktoré podporili kampaň – vyjadrenia odborníkov
  2. Brožúra Bonding, Matkina náruč po pôrode

 

Ženské kruhy sú mimovládnou organizáciou, ktorá si kladie za cieľ prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Vychádzajúc z presvedčenia, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom. Snaží sa informovať ženy o prirodzenom pôrode, zvyšovať ich právne povedomie v súvislosti s ľudskými, rodičovskými a pacientskymi právami žien. Hlavným cieľom združenia je dosiahnuť, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou. Viac informácií nájdete na www.zenskekruhy.sk.

1Apgarovej skóre – vyšetrenie, pri ktorom sa zisťuje stav dýchania, srdcovej akcie, svalového tonusu, reflexov a farby pokožky bábätka.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.