Dobrá prax

Špičková úroveň slovenského pôrodníctva?

V infografike prinášame vybrané ukazovatele výsledkov slovenského pôrodníctva v porovnaní s Holandskom, Anglickom a Nórskom. Krajiny sme vyberali tak, aby bola zastúpená svetová a Európska špička v oblasti pôrodníctva (Nórsko) ale aj krajina, ktorej výsledky nie sú na popredných miestach európskych rebríčkov (Anglicko). Holandsko bolo vybrané ako krajina, ktorej výsledky sa často verejne a opakovane používajú ako dôkaz zlého nastavenia holandského systému zdravotnej starostlivosti  v tehotenstve a pri pôrode. Údaje použité v infografike čerpáme zo správy European Perinatal Health Report (EPHR) za rok 2010 s výnimkou percenta nástrihov na Slovensku, nakoľko sa v EPHR nenachádza. Percento nástrihov sme čerpali z Analýzy perinatálnych výsledkov SR za rok 2010. Údaj o miere materskej úmrtnosti v Nórsku nie je uvedený z dôvodu, že sa v správe EPHR za rok 2010 nenachádza. Infografika prezentuje vybrané dáta, nedáva si však za cieľ uskutočniť kompletnú analýzu. Tiež nezohľadňuje mieru dodržiavania odborných a overených postupov pri pôrode, podporu slobodnej voľby žien či ekonomickú efektivitu jednotlivých systémov.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.