Trauma

Sexuálne zneužívanie v detstve a PTSD po pôrode

Featured Video Play Icon

Do pôrodníc prichádzajú ženy s rôznou históriou. Rodia aj ženy, ktoré zažili sexuálne zneužívanie v destve alebo rôzne formy sexuálneho násilia. Ich citlivosť a potreba rešpektujúceho a dôstojného zaobchádzania počas pôrodu môžu byť ešte naliehavejšie. Táto animácia vznikla na základe výpovede Elizabeth, ktorá sa zúčastnila kvalitatívneho výskumu o PTSD po pôrode. v detstve zažila sexuálne zneužívanie a prístup zdravotníckeho personálu počas pôrodu ju retraumatizoval natoľko, že trpela postraumatickým stresovým syndrómom po pôrode (PTSD). Téme PTSD sme sa venovali aj v Ženských kruhoch. Informácie ako spoznáte traumu, čo robiť a na koho sa obrátiť, nájdete na našom webe pod heslom trauma.

„Cítila som sa takmer ako zviera
Všetci sa na mňa pozerali
Bola som zahanbená
PoníženáCítila som sa špinavá
Cítila som sa odporne! Odporne!
Jediné čo som chcela, bolo utiecť no nemohla som..“

Buďme citlivé a citliví – pamätajme na to, že pôrodná starostlivosť je určená širokému spektru žien a každá z nich prichádza rodiť so svojim príbehom, ktorého sa pôrod stane súčasťou.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.