Články a rozhovory

Reportáž z filmu Neviditeľná

Napísala Ženské kruhy

Film NEVIDITEĽNÁ mal 28.6.2021 oficiálnu premiéru, ktorú zastrešila ombudsmanka Mária Patakyová. Na premiéru prijali tiež pozvanie aktivistky, odborníci a odborníčky z oblasti zdravotníctva, pôrodníctva, rodovej rovnosti, tvorby politík. Po premietnutí filmu prebehla v sále diskusia s režisérkou filmu – Máriou Martiniak, pani ombudsmankou a diskusie sa tiež zúčastnila aj Zuzana Krišková zo Ženských kruhov. Diskusia bola venovaná dlho prehliadanej téme traumy z pôrodu.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.