Výročné správy

Predbežná správa zbierky DMS II.

Napísala Ženské kruhy

Táto predbežná správa zbierky bola vypracovaná po plnom ukončení zbierky a je doplnením prvej predbežnej zbierky podanej k 31.5.2016.  

Názov zbierky: „BONDING“
Organizátor: Ženské
IČO:42286905
Na hlinách
Trnava
Webové sídlo: www.zenskekruhy.sk
Účel: ochrana zdravia
Správny orgán: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy
Dátum zápisu zbierky: 17.08.2015
Dátum platnosti zbierky: 19.7.2017
Registrové číslo zbierky: 000-2015-021082
Dátum vyhotovenia predbežnej správy zbierky: k 30.9.2017

1/ Prehľad vykonávania zbierky – zbierka bola vykonávaná od 17.8.2015 dvoma spôsobmi:  prostredníctvom zasielania príspevkov na osobitný účet a prostredníctvom zasielania darcovských správ SMS. Zmluva s Fórum donorov, umožňujúca prijímanie darcovských SMS je platná od 28.8.2015.

2) Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky – za obdobie od 17.8.2015 do 31.5.2016 predstavuje hrubý výnos zbierky sumu 228,48 Eur (údaj uvedený v prvej predbežnej správe zbierky). Za obdobie od 1.6.2016 do 30.9.2017 predstavuje hrubý výnos zbierky 478,08Eur, celkový hrubý výnos zbierky za obdobie celého trvania zbierky predstavuje 706,56 Eur. Táto suma bola celá vyzbieraná prostredníctvom zasielania darcovských správ SMS.  Prostredníctvom zasielania príspevkov na osobitný účet sme nevyzbierali žiadne finančné prostriedky.

3) Bankové výpisy z osobitného účtu  za obdobie 1.7. 2015 až 31.5.2016 boli súčasťou prílohy k prvej predbežnej správe, podanej k 31.5.2016. Za obdobie od 1.6.2016 do 30.9.2017 prikladáme bankové výpisy po mesiaci.  

Uvádzame príjmy v rámci verejnej zbierky podľa bankových výpisov (za obdobie od 1.6.2017 do 30.9.2017).

1.6.2016-30.6.2016                 65,28 Eur
1.7.2016-31.7.2016                      111,36 Eur
1.8.2016-31.8.2016                          0,00 Eur
1.9.2016-30.9.2016                          9,60 Eur
1.10.2016-31.10.2016                    23,04 Eur
1.11.2016-30.11.2016                    30,72 Eur
1.12.2016-31.12.2016                      9,60 Eur
1.1.2017-31.12017                            0,00 Eur
1.2.2017-28.2.2017                         36,48 Eur
1.3.2017-31.3.2017                         67,20 Eur
1.4.2017-30.4.2017                         59,52 Eur
1.5.2017-31.5.2017                         46,08 Eur
1.6.2017-30.6.2017                       11,52 Eur
1.7.2017-31.7.2017                         1,92 Eur
1.8.2017-31.8.2017                         1,92 Eur
1.9.2017-30.6.2017                         3,84 Eur

SPOLU                          478,08 Eur

Zostatok na účte k 30.9.2017 je 316,56 Eur, rozdiel medzi touto sumou a celkovým hrubým výnosom zbierky je + 10 eur, ktoré sme na účet vložili pri jeho založení a – 400 eur, ktoré sme už použili na plnenie účelu zbierky (detailnejšie informácie budú v Záverečnej správe zbierky).

Predbežná správa DMS

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.