Baby-friendly Iniciatíva TV a rozhlas

Plaketu BFH nemá ani jedna nemocnica – reportáž RTVS

Napísala Ženské kruhy

Plaketu Nemocnica priateľská k deťom (BFH) momentálne nemá na Slovensku ani jedna nemocnica. RTVS vo večerných správach odvysielala reportáž o tom, že nemocnice uvádzajú na svojich webových stránkach nepravdivé informácie ohľadne BFHI. Tieto zistenia priniesla monitorovacia správa občianskych združení Ženské kruhy a MAMILA. Napriek tomu, že ani jedna nemocnica nemá momentálne plaketu, až 23 malo na svojich webových stránkach informáciu, že buď majú plaketu BFH alebo spĺňajú štandardy BFHI. Celú reportáž si môžete pozrieť v archíve.

Monitorovacia správa Baby-friendly: na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť.


Čo je Iniciatíva baby-friendly?

Iniciatíva nemocníc baby-friendly (BFHI) sa týka dojčenia a je súčasťou Globálnej stratégie pre výživu dojčiat a detí. Predstavuje súhrn vedecky overených postupov a opatrení, ktorých cieľom je vytvoriť v nemocniciach podmienky pre začiatok dojčenia hneď v prvých dňoch po pôrode. Následne vždy počas hospitalizácie dojčeného dieťaťa alebo dojčiacej matky v nemocnici. Tento program pripravila pre všetky krajiny Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zastrešil ho UNICEF. Kritériá BFHI sú definované ako minimálne požiadavky, ktoré by nemocnice mali uplatňovať v oblasti dojčenia a kŕmenia dojčiat a detí. Pre tehotné ženy, ktoré si vyberajú miesto pôrodu, slúži plaketa plaketa BFH ako jedno z kritérií, na základe ktorých sa rozhodujú pre konkrétnu pôrodnicu. Plaketu vnímajú ako záruku, že dostanú pomoc s dojčením.

Prečo je problém keď nemocnice tvrdia, že majú plaketu BFH aj keď ju nemajú?

Takmer polovica nemocníc samozvane deklaruje, že postupujú v súlade so zásadami BFHI, alebo sú priamo držiteľmi plakety BFH. Verejnosť je tak uvádzaná do omylu, že nemocnice podporujú dojčenie v súlade s odporúčaniami WHO, a že sa na pomoc s dojčením v nemocniciach môžu ženy po pôrode spoľahnúť. V skutočnosti kvalita poskytovanej starostlivosti v oblasti dojčenia v týchto nemocniciach neprešla riadnou kontrolou a záverečným auditom. Takže nevieme, či je poskytovaná v súlade s pravidlami BFHI. Je úlohou MZ SR a príslušných samosprávnych krajov, aby vykonávali dohľad nad informáciami týkajúcimi sa kvality, ktoré nemocnice uvádzajú na svojich weboch, a vykonali nápravu.


O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.