Baby-friendly Iniciatíva

Odpoveď MZ SR na infožiadosť ohľadom BFHI

Napísala Ženské kruhy

Dňa 15 júna 2021 napísali občianske združenia Ženské kruhy a MAMILA Ministerstvu zdravotníctva SR podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadosť (tzv. infožiadosť). Pý‎‎‎‎tali sme sa predovšetkým na Iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (Baby-friendly Hospital Initiative – BFHI).

Pôvodne sme odpoveď plánovali zaradiť do analýzy v rámci monitoringu o BFHI. Ministerstvo zdravotníctva SR si však nesplnilo zákonnú povinnosť a v zákonnej lehote 8 pracovných dní nám neodpovedalo. Zákon neumožňuje povinnej osobe a teda Ministerstvu zdravotníctva SR zostať nečinným. Využili sme teda zákonnú možnosť odvolať sa voči fiktívnemu rozhodnutiu nesprístupniť informácie a dňa 3.7.2021 sme poštou poslali písomné odvolanie. Odvolanie je nutné poslať písomne poštou, na rozdiel od podania infožiadosti, ktorú stačí zaslať mailom.

Okrem času, ktorý sme museli venovať štúdiu zákona o prístupe k informáciám, konzultovať či sme to správne pochopili s právničkou (ktorá nám svoj čas venovala bez nároku na honorár), sme museli vynaložiť financie na poštovné. Preto sa aj na tomto mieste chceme poďakovať našim darkyniam. Aj Vaše tri eurá mesačne majú zmysel, vieme nimi uhradiť napríklad náklady na poštovné.

Odpoveď od Ministerstva zdravotníctva SR na našu infožiadosť prišla až 12.7.2021 a teda až po termíne, kedy sme uzavreli našu monitorovaciu správu. Rozhodli sme sa, že ju síce zverejíme v plnom rozsahu, ale jej rozboru sa budeme venovať až v ďalšom kole našich plánovaných analýz (medzi ktoré patrí aj prieskum podpory dojčenia v nemocniciach).

Prečítajte si monitorovaciu správu Baby-friendly: Na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť.

Podporiť našu prácu na analýzach môžete jednorázovým alebo pravidelným finančným darom.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.