Baby-friendly Iniciatíva Otvorené listy

Ministerstvo sa o program BFHI nestará

Napísala

Pýtali sme sa Ministerstva zdravotníctva SR na plenie záväzkov vyplývajúcich zo zapojenia sa Slovenskej republiky do programu BFHI (Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom). Otázky sme zasielali 24.11.2015, nájdete ich v prílohe na stiahnutie. Obdržali sme nasledovnú odpoveď:

O autorke