Kto sme

Máme nové predstavenstvo

Napísala Ženské kruhy

Predstavenstvo Ženských kruhov dlhé roky tvorili predsedníčka Zuzana Krišková a podpredsedníčky Gabika Janovičová a Miroslava Rašmanová. V roku 2022 na poste podpredsedníčky Gabiku Janovičovú vystriedala nová podpredsedníčka, Xénia Michaličová. Gabika pôsobila v združení od jeho vzniku v roku 2011 a bola zakladajúcou členkou. Do roku 2014 bola zároveň predsedníčkou združenia. Je spoluautorkou brožúrky Ženských kruhov Bonding – matkina náruč po pôrode, intenzívne sa venovala komunikácii so ženami, zbierala príbehy žien o pôrodoch, z ktorých boli mnohé publikované na našich stránkach. Je tiež autorkou viacerých článkov, ktoré môžete tiež nájsť na našom webe. Bola konzultantkou a prispievala cennými radami pri tvorbe mnohých kľúčových dokumentov a publikácií Ženských kruhov, podieľala sa na komunitných aktivitách a venovala množstvo hodín dobrovoľníckej práce na šírenie osvety medzi ženami a verejnosťou.

Svoje doterajšie pôsobenie v Ženských kruhoch Gabika hodnotí nasledovnými slovami:

Pred mnohými rokmi som bola ako dula v pôrodniciach svedkom nie pekných situácií, nerešpektujúceho správania k ženám, porušovania dobrej praxe a aj pôrodníckeho násilia, o ktorom som vtedy ešte nevedela, že je to násilie. Iba som cítila, že to čo vidím nie je správne a že je žiadúca zmena. Rozhodla som sa preto založiť občianske združenie, ktoré bude spájať podporovateľov žien a samotné ženy, ktoré veria fyziologickým procesom, svojej sile, svojmu telu a svojmu dieťatku. Priznávam, že na začiatku sme mali trošku naivnú predstavu, ako sa budeme snažiť o zmenu prístupu k ženám v slovenských pôrodniciach a to určite nie kritikou, ale vzdelávaním, besedami, článkami, rozhovormi, poukazovaním na dobrú prax v zahraničí a spájaním ľudí, ktorí budú tieto myšlienky podporovať.

Pred 11 rokmi som vychádzala z budovy pošty, na ktorej som bola poslať zakladajúce stanovy občianskeho združenia Ženské kruhy. Bol prekrásny slnečný deň a ja som mala pocit, že nastáva zmena, že nastáva „niečo veľké“. Nemala som vtedy ani len potuchy čo presne, ani ako k tej zmene príde.

Postupom času sme ale pochopili, že práca občianskeho združenia Ženské kruhy je formou aktivizmu, že je v podstate bojom za ľudské, či lepšie povedané, za ženské práva. Že mravenčou prácou podporujeme prax, pri ktorej sú dodržiavané odporúčania medzinárodných odborných spoločností. Prax, ktorá preukázateľne pri a po pôrode podporuje zdravie žien a detí na všetkých úrovniach, teda nielen telesnej, ale aj duševnej , ktorá podporuje dojčenie a pri ktorej nemá miesto nerešpektujúce správanie k ženám a deťom a už vôbec nie pôrodnícke násilie.

Každá členka a podporovateľka združenia prispela svojimi schopnosťami. Mojou silnou stránkou a životnou cestou je priama individuálna podpora žien v tehotenstve, pri pôrodoch, dojčení, príprave na pôrod či dojčenie, tiež podpora pri potrate či prenatálnej strate. Vďaka poznatkom zo Ženských kruhov aj priama podpora žien pri vymáhaní si práv v pôrodniciach.

Prešla som so Ženskými kruhmi krásnou obohacujúcou cestou. Naučila som sa na nej veľa nových poznatkov o svete i o sebe a aj ja som s nimi rástla nielen profesionálne, ale stala som sa citlivejšou bytosťou. Ženským kruhom sa naozaj podarili „veľké veci“. Za čo z veľkej časti ďakujem nielen práci úžasných žien Zuzky Kriškovej a Mirky Rašmanovej, ale aj všetkým ostatným pomocníčkam, pomocníkom, podporovateľkám a podporovateľom tohto združenia.

Pracovné nasadenie mi neumožňuje naplno sa venovať práci v predstavenstve združenia. Budem však aj naďalej pokračovať v individuálnej práci so ženami, zostávam členkou a podporovateľkou tohto výnimočného združenia.

Gabika Janovičová

Chceme sa poďakovať Gabike Janovičovej za jej neoceniteľný prínos pre združenie, za všetku činnosť, ktorú naďalej vykonáva priamo v kontakte so ženami a ich rodinami. Gabika, znamenáš pre nás veľa nielen ako aktivistka, ale si aj naša priateľka a vážime si čas, ktorý môžeme s tebou aj naďalej tráviť.

Za Ženské kruhy

Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.