Kto sme

Predstavujeme Xéniu Michaličovú

Napísala Ženské kruhy

V predchádzajúcom príspevku sme sa rozlúčili s Gabikou Janovičovou ako dlhoročnou členkou predstavenstva. Dnes vám chceme predstaviť Xéniu Michaličovú, ktorá sa stala podpredsedníčkou Ženských kruhov v roku 2022.

Xénia je aktívnou členkou nášho združenia od roku 2018. V združení pomáhala najmä s vypracovaním žiadostí o viaceré granty, s celkovou administratívou a sťažnosťami. Týmto postom chceme Xéniu verejne privítať a predstaviť. Pri tejto príležitosti sme Xéniu poprosili, aby o sebe napísala pár viet:

Som matkou dvoch detí a už od prvého tehotenstva sa Ženské kruhy pre mňa stali zdrojom dôležitých informácii, miestom pre zdieľanie a nachádzanie podpory. Vlastné skúsenosti ako aj príbehy žien z môjho okolia ma presvedčili, že systém starostlivosti o tehotné a rodiace ženy sa musí zmeniť a že aj ja chcem k tejto zmene prispieť.

V rámci svojho vzdelávania v problematike sa zaujímam hlavne o rôzne aspekty súvisiace so slobodnou voľbou pôrodnej polohy, s procesmi na strane matky a dieťaťa po pôrode, s podporou dojčenia, so zvládaním popôrodnej depresie.

Som presvedčená, že v procese zmeny má každá spätná väzba smerom k zdravotníckemu zariadeniu a členom personálu svoj zmysel. Rada poskytnem podporu ženám, ktoré zvažujú na základe svojich skúseností podanie sťažnosti. Súčasne si plne uvedomujem, že mnohé zo žien z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú svoje negatívne skúsenosti s príslušným zdravotníckym zariadením zdieľať oficiálnou cestou. Som o to radšej, že prostredníctvom aktivít Ženských kruhov môžem byť aj ja hlasom volajúcim po zmene.

Xénia Michaličová

Vítame ťa Xénia v predstavenstve. Máme úprimnú radosť, že si prijala našu ponuku a dúfame, že sa ti na tejto novej pozícii bude s nami dobre spolupracovať.

Za Ženské kruhy

Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.