Ako bolo?

Diskusia Žena a telo

Napísala Ženské kruhy

Dňa 16.3.2023 sa v DK Lúky v Petržalke konala diskusia ŽENA A TELO. Diskusia bola súčasťou novej platformy sPOT-súčasná platforma otvorených tém, ktorého prvou témou je ŽENA 2024. Podujatie sa konalo pod záštitou vicestarostky MČ Petržalka Ivety Jančokovej.


Diskusiu moderovala Michaela Homolková, hosťkami boli Zuzana Krišková zo Ženských kruhov a Monika Grochová z organizácie Zdravé regióny.

Hovorili sme najmä o týchto témach:

  • Je dostatočná informovanosť žien o ich právach pri zdravotnej starostlivosti?
  • Sú dostatočne rešpektované práva žien v zdravotnej starostlivosti aj v prípade vylúčených komunít a žien zo sociálne znevýhodnených prostredí?
  • Čo to zahŕňa požiadavka rešpektujúceho prístupu?
  • Ako má vyzerať podpora fyziologického pôrodu. Môžeme pri pôrode žiadať inú pôrodnú polohu ako polohu na chrbte v ľahu? Na Slovensku evidujeme vysoké percento nástrihov hrádze, je táto miera opodstatnená?
  • Ako fungujú asistentky podpory zdravia a aká je ich úloha.
  • Popôrodná depresia. Existuje? Ako sa s ňou vysporiadať ? Kde možno vyhľadať pomoc ? Čo ženy z vylúčených komunít, ktoré majú popôrodnú depresiu a sú odmietané aj od ostatných rodičiek na izbe. Deje sa to ?
  • Ako upraviť a zlepšiť systém? Čo sa zlepšilo oproti minulosti?

Pozrite si reportáž z podujatia sPOT.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.