Ako bolo?

Starostlivosť o seba ako prevencia pred vyhorením

Napísala Ženské kruhy

V Ženských kruhoch sme od septembra 2022 do apríla 2023 s podporou Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (IPPF) realizovali projekt Meeting the essential SRH needs of communities affected by Ukraine Crisis in the Slovak Republic. Tento projekt sa zameriaval na riešenie potrieb žien, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a našli útočisko na Slovensku. Po úspešnom ukončení tohto projektu sme od IPPF dostali láskavú ponuku v podobe grantu Swiss Development Corporation (SDC), grant spravoval: Federation European Network vo výške 4 000 USD, ktorý bol určený primárne na starostlivosť o členky nášho tímu. Časť týchto finančných prostriedkov bola vyčlenená na vzdelávací seminár doplnený o zážitkové aktivity, ktoré nám umožnili stráviť spoločne čas a lepšie sa osobne spoznať.

Seminár sa konal od 10. do 12. novembra 2023 vo Vysokých Tatrách a poskytol príležitosť pre náš tím stretnúť sa osobne, venovať sa témam, ktoré súvisia s prevenciou vyhorenia a sústrediť sa na praktiky starostlivosti o seba, ktoré sú kľúčové pre pomáhajúce profesie. Účastníčkami boli Liudmyla Kovalchuk, Maryna Fedko, Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová, ktoré spolupracovali na spomínanom projekte zameranom potreby utečeniek z Ukrajiny.

Reakcie účastníčok

“Som veľmi rada, že som sa mohla stretnúť so svojimi kolegyňami osobne a hlbšie ich spoznať. Rozhovory s nimi boli pre mňa obohacujúce a inšpirujúce. Veľmi oceňujem aj to, že som mohla v bezpečnom prostredí zdieľať svoje pocity a názory.”
Zuzana Krišková

„Tento projekt mi po dlhej prestávke pomohol znovu získať pozornosť a starostlivosť o moje telo. Uvedomila som si, že celý čas, čo som bola na Slovensku s dočasným útočiskom, som si to podvedome nedovolila. Oddych som považovala za niečo, čo nie je prioritné. Ale naše telá, náš morálny stav sú naším pilierom, ktorý je základom pre starostlivosť o rodinu a schopnosť pomáhať iným ľuďom.

Celkovo bola samotná cesta do Tatier ako dúšok vzduchu. Krása a príroda napĺňajú a uzdravujú dušu. Veľkou pomocou bola aj skvelá spoločnosť a komunikácia. Mohli sme diskutovať o dôležitých témach, naladiť sa. Po návrate som absolvoval aj kurz masáže a aj to dalo veľa síl a zdrojov.“
Maryna Fedko

“Bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Spojenie užitočného a príjemného. Naša práca si vyžaduje, aby sme podporovali iných ľudí, preto nás takéto semináre veľmi napĺňajú. Učíme sa napĺňať sami seba, určovať si hranice (čo je v pomáhajúcich profesiách veľmi ťažké), správne využívať čas. Diskusie a školenia sú veľmi užitočné pre ďalšiu prácu. Rovnako dôležité je, že sa celý tím stretol na jednom mieste, keďže sme boli z rôznych miest, komunikovali sme výlučne online. Spoločne strávený čas, spoznávanie sa bolo veľmi príjemným bonusom.”
Liudmyla Kovalchuk

„Pozitívne hodnotím možnosť spoločne stráviť čas najmä s našimi kolegyňami, ktoré pochádzajú z Ukrajiny a s ktorými som mesiace trvania projektu komunikovala najmä online formou. Za moje pôsobenie v Ženských kruhoch som mala prvý krát možnosť zúčastniť sa stretnutia, ktoré bolo primárne venované vzájomnému spoznávaniu sa a témam, ktoré sa nás dotýkajú v rámci vykonávania našej práce. Bolo pre mňa prínosné spoznať osobnejšie moje kolegyne a vytvoriť si pekné spoločné spomienky.“
Miroslava Rašmanová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.