Ako bolo?

Beseda – Prievidza

Napísala Ženské kruhy

Dňa 29.11.2023 sa v Prievidzi konala beseda na tému Práva pri pôrode. Beseda sa konala v rámci cyklu podujatí Stredy pre mamy, ktoré organizuje Ratolesť. Hosťkou za Ženské kruhy bola Miroslava Rašmanová a venovali sme nasledovným okruhom tém:

  • ▫️Čo je to informovaný súhlas a ako má vyzerať správne poskytovanie informovaného súhlasu, v akých prípadoch je potrebné jeho písomné poskytnutie, za akých okolností je ho možné odvolať.
  • ▫️Aké sú vaše práva pri pôrode, kto rozhoduje o zásahoch do pôrodu a o zdravotnej starostlivosti poskytovanej bábätku.
  • ▫️Akým spôsobom sú prepojené vaše práva s kvalitne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.
  • ▫️Aké stratégie môžete použiť na uplatnenie svojich práv pri pôrode.
  • ▫️Na čo slúži pôrodný plán (pôrodné prianie), ako spísať svoje predstavy o pôrode.
  • ▫️Má zdravotnícky personál povinnosť dodržiavať váš pôrodný plán?

Na stretnutí sme tiež predstavili Chartu rešpektujúcej starostlivosti a rozprávali sme sa o uplatnení jej princípov v praxi.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.