Ako bolo?

Berme vážne potreby žien pri pôrodoch!

Napísala Ženské kruhy

Dňa 19. 6. 2019 sme sa v Bratislave žúčastnili podujatia, ktoré je súčasťou projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia. Podujatie bolo spojené s premietaním filmu o traume z pôrodu – Neviditeľná, moderovanou diskusiou a prezentáciou publikácie Ženy-Matky-Telá II.

Na podujatí sa zúčastnili expertky, aktivistky a ženy, ktoré sa budú aktívne podieľať na realizácii projektu počas celého jeho trvania. Diskusiu facilitovala výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. S hlavnými prezentáciami vystúpili Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (ODZ) a Ing. Zuzana Krišková, PhD. (ŽK).

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.