Ako bolo?

Ako bolo na premietaní v Trenčíne

Materské centrum Srdiečko v Trenčíne v spolupráci so Ženskými kruhmi zorganizovalo 21.5.2015 pri príležitosti Týždňa rešpektu k pôrodu premietanie filmu Mikropôrod. Posolstvo filmu je stále aktuálne a tešíme sa, že ho mohli vidieť ženy v ďalšom slovenskom meste. Najmä kontakt koža na kožu – a to aj po pôrode cisárskym rezom – ešte stále nie je v našich pôrodniciach automatickou súčasťou pôrodnej starostlivosti. Po premietnutí filmu preto naša členka Mirka Rašmanová zahájila diskusiu otázkou, aká prax je bežná v Trenčianskej pôrodnici. Diskusie sa zúčastnilo rôznorodé publikum: partnerský pár, tehotné ženy, matky, laktačné poradkyne ale aj študentka medicíny, čo diskusiu obohatilo.

Ženy z vlastných skúseností rozprávali, že bezprostredný kontakt koža na kožu nie je dostatočne podporovaný ani v trenčianskej pôrodnici, napriek tomu, že tá vlastní titul Baby Friendly Hospital. Padla aj otázka či si matka môže dieťatko vyzliecť a priložiť v kontakte koža na kožu aj potom ako bolo na 10 minút odnesené kvôli vykonaniu rutinných úkonov a oblečené. Kontakt koža na kožu je prospešný počas ktorejkoľvek doby po pôrode avšak bod 4 BFH iniciatívy vyslovene ukladá personálu, aby bolo dieťa dané matke v kontakte koža na kožu bezprotredne po pôrode a tento kontakt by mal pokračovať minimálne počas nasledujúcej hodiny.

Dúfame, že zhliadnutie filmu, informácie a skúsenosti, ktoré zazneli v diskusii pomôžu ženám k tomu, aby našli spôsob, ako dosiahnuť po pôrode podporu zdravia. Ešte raz ďakujeme za príležitosť stretnúť sa s vami a za zdieľanie vašich názorov a skúseností.

O autorke