ŽK v médiách

Vyjadrenie k rebríčku slovenských pôrodníc pre SME

Napísala Ženské kruhy

Michaela Žureková sa v článku V čom môže zlyhávať hodnotenie slovenských pôrodníc a ako vlastne funguje? venuje vybraným aspektom hodnotenia slovenských pôrodníc, ktoré každoročne vydáva HPI Slovensko. Poskytli sme vyjadrenie týkajúce sa hodnotenia pôrodníc ženami:


Organizácia Ženské kruhy, ktorá sa zameriava na zlepšenie pôrodníctva na Slovensku, upozornila na to, že na takéto otázky ( Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu?) ženy nemusia byť schopné odpovedať. Najmä bez podrobnej znalosti správnych odborných postupov.

Takto položená otázka tiež navádza na voľnú interpretáciu. Dotazník totiž nešpecifikuje, čo si pod odbornosťou majú predstaviť.

Výsledkom je, že spokojných matiek bolo vyše 91 percent. Rozpor nastáva v tom, že dotazník kladie aj otázku o ochote personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky, za ktorú pôrodnice získali menej bodov (spokojných bolo len 85,76 percent žien).

Nízky počet získala aj podpora dojčenia (81,74 percent) a podpora skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (77,92 percent).

„Všetky tieto tri body sú pritom súčasťou odborne poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ tvrdia Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov.

V konečnom dôsledku tak môže výber otázok výsledky skresľovať.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.