Pozývame vás

LITERÁRNY, FILMOVÝ, DISKUSNÝ V-DAY Banská Bystrica

Napísala Ženské kruhy

14. február 2020. Večer venovaný láske, hormónom šťastia a všetkým milovaným ženám. Večer venovaný mýtom a skutočnosti, v akej sa ocitnú mnohé plody lásky a slovenské mamy.

Bábkové divadlo na Rázcestí a Štúdio T.W.I.G.A. sa dlhodobo aktívne hlási k podpore medzinárodnej kampane V-Day, za skončenie rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a dievčatách. Hnutie V – Day si za svoj „day“ symbolicky zvolilo 14. február, deň sladkého valentínskeho sviatku. Na Rázcestí sa tak už niekoľko rokov slávi (anti)valentín.

Program tohtoročného V-DAY je vyskladaný z troch častí: scénického čítania, premietania filmu a diskusie.  

1. VAGÍNA MONOLÓGY. Čítanie

Čítanie zo svetoznámeho diela Eve Ensler, ktoré v r 1998 odštarovalo kampaň V-Day. Vybraté časti z diela čítajú bystrické ženy a aktívne mamy: Martina Cítenyi, Diana Javorčíková, Veronika Zelinová.

2. MEDZI NAMI. Film

Dokumentárny film režisérky Zuzany Límovej, ktorý v čase vzniku vyvolal rozruch ohľadom pôrodníckej praxe na Slovensku,
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy. V slovenských pôrodniciach sa však radosti materstva môžu ľahko premeniť na nočnú moru. Izolované od svojich blízkych sa ženy potýkajú s prísnym režimom, osamelosťou, ale aj rôznymi formami násilia. Dokumentárny film MEDZI NAMI (Before I Met You) je exkurziou na miesta, kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a lekárov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici. Situačné rozhovory s personálom odkrývajú temnú stránku zdravotníctva, kde sú rutina a medikácia dôležitejšie než ľudská dôstojnosť.“
/z anotácie k filmu/

Zuzana Límová je nezávislá novinárka a dokumentaristka. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a počas posledných desiatich rokov spolupracovala so širokou škálou médií i neziskových organizácií v rôznych krajinách. V roku 2012 sa s projektom Deutsche Welle zúčastnila nakrúcania v Južnej Afrike a celkom prepadla čaru filmu.
O niekoľko rokov neskôr sa prihlásila na medzinárodnú školu ZeLIG –School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane, ktorú úspešne absolvovala so svojím diplomovým filmom Medzi nami (Before I Met You) v r. 2016.
Režisérka prijala pozvanie divadla a večera sa osobne zúčastní.

DISKUSIA

Beseda s právničkou Jankou Debrecéniovou /Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava/, režisérkou Zuzanou Límovou a publikom o viditeľnou, ale stále normalizovanom násilí a inom porušovaní ľudských práv žien v pôrodniciach.   

Janka Debrecéniová je právnička, od roku 2000 pôsobí v združení Občan, demokracia a zodpovednosť. Podieľa sa na realizácii advokačných, publikačných, vzdelávacích a výskumných projektov najmä v oblasti antidiskriminácie a rovného zaobchádzania, ľudských práv žien a rodovej rovnosti. V uvedených oblastiach sa intenzívne zapája aj do procesov tvorby verejných politík a právnych predpisov. V mene združenia Občan, demokracia a zodpovednosť zastupuje v konaniach pred súdmi viacero žien, ktoré boli dotknuté diskrimináciou v zamestnaní. Okrem ďalších publikácií a článkov je editorkou a spoluautorkou publikácií Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2015) a Ženy – Matky – Telá II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy, 2016).

Večer začína o 19.00 h v divadelnej sále Bábkového divadla na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

Akcia sa koná v spolupráci so združením Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava a občianskym združením Ženské kruhy, Trnava.
Výťažok z večera venujeme Ženským kruhom, ktoré sa venujú právam žien a systematicky poukazujú na pretrvávajúcu škodlivú zdravotnícku prax v pôrodniciach.

Facebooková stránka podujatia: https://www.facebook.com/events/197468317973853/

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.