Odborné názory

Stanovisko FIGO k povinným čakacím lehotám pred interrupciou

Napísala Ženské kruhy

FIGO je medzinárodná odborná organizácia, ktorá združuje odborné gynekologicko-pôrodnícke spoločností z viac ako 130 krajín. Celosvetovo je to veľmi uznávaná organizácia, viac krát sme priniesli od nej stanoviská k rôznym pôrodníckym témam. Prinášame vám preklad stanoviska k čakacím lehotám:

Vedecký a medicínsky pohľad FIGO na povinné čakacie lehoty

Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO) je nezisková organizácia, ktorá združuje odborné gynekologické a pôrodnícke spoločnosti z viac ako 130 krajín a území. Poslaním FIGO je zlepšovanie zdravia a práv žien, znižovanie rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám a novorodencom a rozvoj vedy a praxe v pôrodníctve a gynekológii. FIGO má veľký záujem na znižovaní materskej úmrtnosti a chorobnosti v dôsledku interrupcií vykonaných v nebezpečných podmienkach. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje, aby mali ženy prístup k účinnej antikoncepcii a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva.

FIGO v tomto liste predkladá svoj vedecký a medicínsky pohľad na dopady predĺženia už existujúcej povinnej čakacej lehoty pred zákrokom umelého prerušenia tehotenstva na Slovensku na 96 hodín.

Klinické dôkazy jasne ukazujú, že interrupcia je bezpečný medicínsky zákrok. Naproti tomu povinné čakacie lehoty nemajú medicínske ani vedecké opodstatnenie. Čím skôr v tehotenstve sa interrupcia vykoná, tým je bezpečnejšia. Tým, že povinné čakacie lehoty zvyšujú gestačný vek, v ktorom je interrupcia vykonaná, majú negatívne dopady na bezpečnosť pacientiek. Okrem toho môžu mať takéto čakacie lehoty škodlivý vplyv na duševné zdravie pacientiek. Povinné čakacie lehoty zasahujú do vzťahu medzi pacientkou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a sú v rozpore s princípy lekárskej etiky, pričom nechránia najlepší záujmy pacientky.

S úctou, 

originál listu

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.