Reprodukčné práva žien Tlačové správy

Správa o skúsenostiach Rómok so slovenským pôrodníctvom

Napísala Ženské kruhy

Rómky v slovenských pôrodniciach a u gynekológov čelia diskriminácii, segregácii a hrubému
zaobchádzaniu.

Mnohé rómske ženy na Slovensku hovoria, že čelia diskriminácii, segregácii a hrubému zaobchádzaniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o ich reprodukčné zdravie, uvádza správa Poradne pre občianske a ľudské práva a Centra pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights).

Vakeras zorales

Publikovaná správa Vakeras zorales – Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku zachytáva osobné príbehy 38 rómskych žien z marginalizovaných komunít. V správe popisujú, že zažívajú diskrimináciu a násilie v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

„Počas pôrodu, keď som rodila, by som povedala, že kričia na ženy. Aspoň taký som mala pocit, žekričia, zvyšujú hlas, nohy viazali a napríklad skáču na brucho. [Mne na brucho skočila] jedna žena, že úplne, úplne je na tebe celou váhou a tlačí na brucho a kričí: ,Tlač, tlač! A čo, keď ši še je…la , ta musiš porodziť!ʻ“ Uviedla napríklad Viola, jedna z opýtaných v správe.

Čo sa týka segregácie (oddeľovania) Rómskych žien od bielych, z textu Vakeras zorales vyplýva, že zdravotnícky personál oddeľuje ženy od iných žien na základe ich etnicity. Oddeľovanie praktizujú v gynekologických ambulanciách, ako aj v pôrodniciach.

„Rómky majú iba dve izby, kde sú čisto Rómky a biele majú viac izieb a možno dve sú na izbe. Rómky majú štyri postele v jednej izbe a v tej druhej je šesť-osem postelí.“ „Keď ich je viac [Rómiek], tak ich dávajú na chodbu na lehátka… alebo sa ešte opýtajú Rómiek, či nechcú niekoho ku sebe. Na jednej posteli by boli dve, ale po pôrode je žena bolestivá, tak samozrejme nechce, a tak spia na chodbe na lehátkach.“ „Tiež toto, že máme osobitnú jedáleň, tak by som povedala, že inde jedia Rómky a inde biele.” Pre správu povedala Viola.

V správe tiež mimovládne organizácie odporúčajú sled krokov, ktoré by príslušné štátne inštitúcie mali podniknúť na to, aby zabezpečili rešpektovanie práv rómskych žien.

Prečítajte si celú správu

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.