Ako bolo?

Sila ženy porodiť

Napísala Ženské kruhy

Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu 2019 dňa 23.5.2019 usporiadalo centrum Baby Help diskusné stretnutie s rodičmi a nastávajúcimi rodičmi na tému „Sila ženy porodiť“. Podujatia sa zúčastnili duly z o.z. Slovenské duly, Zuzana Krišková zo Ženských kruhov, Andrea Poloková z o.z. Mamila.

Zuzana Krišková vystúpila s krátkym príhovorom o dôležitosti informovaného súhlasu a aké možnosti ponúka pôrodný plán.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.