Ambulantný pôrod

Príspevok pri narodení dieťaťa pri odchode na reverz

Napísala Ženské kruhy

Oslovili sme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so žiadosťou o informácie. Zaujímalo nás, ako majú postupovať ženy v prípade, že rodili ambulantne a žiadajú si o príspevok pri narodení dieťaťa. Z odpovede Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva, že nárok pri narodení dieťaťa vzniká pri ambulantnom pôrode v prípade, ak žena splnila všetky zákonom stanovené podmienky a s dieťaťom odišla z nemocnice po štandardnom ukončení hospitalizácie alebo ak odišla z nemocnice skôr na reverz. Je dôležité, aby ste si pri skoršom ukončení hospitalizácie po pôrode vyžiadali potvrdenie, že odchádzate na reverz.

Po novom príspevky automaticky schvaľuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vás bude o priznaní alebo nepriznaní príspevku pri narodení dieťaťa písomne informovať. V prípade, ak ste odišli z nemocnice na reverz, no príspevok vám nebol priznaný, máte možnosť sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Odvolanie je potrebné podať písomne do 15 dní odo dňa, kedy ste prevzali rozhodnutie o nepriznaní príspevku pri narodení dieťaťa. K odvolaniu doložte kópiu potvrdenia o tom, že z nemocnice ste odišli na vlastnú žiadosť, na reverz.

Čo je to odchod na reverz?

Na Slovensku ženy po pôrode s novorodencami zostávajú v nemocnici hospitalizované približne 72 hodín po pôrode. V prípade, že vy a dieťa ste po pôrode zdravotne v poriadku, môžete ukončiť hospitalizáciu na vlastnú žiadosť skôr. V takomto prípade vás zdravotnícky personál poučí o tom, aké vyšetrenia a zdravotnícke úkony bude potrebné vykonať po skoršom odchode z nemocnice (viaceré rutinné vyšetrenia, ktoré sú určené najmä dieťaťu, sa vykonávajú práve počas 72 hodinovej hospitalizácie po pôrode). Skoršiemu ako odporúčanému ukončeniu hospitalizácie na vlastnú žiadosť sa hovorí aj reverz. Pred odchodom z nemocnice by ste si mali vypýtať písomné potvrdenie o tom, že odchádzate na vlastnú žiadosť. Viac o ambulantnom pôrode a vašich možnostiach sa môžete dočítať aj tu.

Facebooková stránka kde sa môžete spýtať žien na ich skúsenosti s ambulantným pôrodom.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.