Ambulantný pôrod

Príspevok pri narodení dieťaťa pri odchode na reverz

Napísala Ženské kruhy

Oslovili sme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so žiadosťou o informácie, ako majú postupovať ženy v prípade, že rodili ambulantne a žiadajú si o príspevok pri narodení dieťaťa. Z odpovede Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva, že nárok pri narodení dieťaťa vzniká pri ambulantnom pôrode v prípade, ak žena splnila všetky zákonom stanovené podmienky a s dieťaťom odišla z nemocnice po štandardnom ukončení hospitalizácie alebo ak odišla z nemocnice skôr na reverz. Je dôležité, aby ste si pri skoršom ukončení hospitalizácie po pôrode vyžiadali potvrdenie, že odchádzate na reverz.

Po novom príspevky automaticky schvaľuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vás bude o priznaní alebo nepriznaní príspevku pri narodení dieťaťa písomne informovať. V prípade, ak ste odišli z nemocnice na reverz, no príspevok vám nebol priznaný, máte možnosť sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Odvolanie je potrebné podať písomne do 15 dní odo dňa, kedy ste prevzali rozhodnutie o nepriznaní príspevku pri narodení dieťaťa. K odvolaniu doložte kópiu potvrdenia o tom, že z nemocnice ste odišli na vlastnú žiadosť, na reverz.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.