Blog

Postavenie žien v spoločnosti počas pandémie – Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien pripadá na 8. marca. Vznikol ako pripomienka nerovného postavenia , v ktorom sa ženy v spoločnosti nachádzajú, a ktoré je potrebné odstraňovať.

V roku 2020 zasiahla celý svet pandémia ochorenia COVID-19, ktorá pretrváva doteraz, a mnohé z týchto nerovností ešte viac zvýraznila. Ženy tvoria nepomerne väčšiu časť zdravotníckeho, pomocného a ošetrovateľského personálu v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, či ambulanciách. Tieto povolania majú nízke platové ohodnotenie napriek tomu, že ich úloha v starostlivosti je nenahraditeľná. Je známe, že personálne zabezpečenie nemocničných oddelení zdravotnými sestrami je prepojené s mierou úmrtnosti a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Bez žien ako sú zdravotné sestry, opatrovateľky starých a chorých ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, či učiteliek, sa spoločnosť nedokáže postarať o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Zdroj: Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Počas pandémie sa tiež naplno ukázalo, aká veľká časť starostlivosti o domácnosť a o deti leží na pleciach žien. Táto práca neposkytuje v prípade OČR alebo straty zamestnania náhradný príjem, z ktorého by dokázala rodina dôstojne žiť.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.