TV a rozhlas

Poslankyňa Marcinková stiahla návrh zákona

Napísala Ženské kruhy

V marci 2023 sme venovali veľmi veľa energie návrhu zákona poslankyne Marcinkovej a poslancov Ledeckého a Viskupiča. Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia Výboru pre zdravotníctvo, zasadnutia Ústavnoprávneho výboru a písomne sme podali pripomienku v medzirezortnom pripomienkovacom konaní. Naša najväčšia výhrada sa týkala toho, že zákon udeľoval priamo ošetrujúcemu lekárovi právomoci obmedziť prítomnosť zákonného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu, a to bez akéhokoľvek kontrolného mechanizmu. Tým by sa vytvorila situácia, že rodičia by sa mohli domáhať svojich práv a práv svojich detí až spätne na súde. Dnes je to naopak. Už dnes majú deti právo na prítomnosť zákonného zástupcu/rodiča pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak chce zdravotnícke zariadenie zákonným spôsobom toto právo obmedziť proti vôli rodičov, zo zákona sa musí obrátiť na súd.

Z praxe však vieme, že k obmedzeniam dochádza aj nezákonným spôsobom a v dôsledku bariér a prekážok, ktoré je veľa krát iba veľmi náročné prekonať. Patria sem napríklad svojvoľné vykázanie rodiča, spoplatnenie hospitalizácie a stravy pre rodiča, nedôstojné podmienky a chýbajúce lôžka pre rodičov ale tiež nízka informovanosť. Návrh poslankyne Marcinkovej neriešil žiadnu z vymenovaných bariér. Táto skutočnosť bola tiež súčasťou našich výhrad voči nemu.

Návrhu zákona chýbala podpora Ministerstva zdravotníctva

Dňa 14.3.2023 sa parlamente hlasovalo o pozmeňovacích návrhoch k predmetnému návrhu zákona. Prešiel iba jeden z nich, a to pozmeňujúci návrh poslankyne Evy Horváthovej, ktorý ešte viac rozširoval možnosti, za akých okolností možno obmedziť prítomnosť sprievodu detského pacienta. Pozmeňujúci návrh si môžete prečítať TU.

Návrh poslankyne Horváthovej do veľkej miery reflektoval pripomienky Ministerstva zdravotníctva SR či Asociácie nemocníc Slovenska, ktoré boli vznesené v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania. Tým, že väčšina prítomných poslancov a poslankýň vyjadrila tomuto návrhu podporu, znenie navrhovaného zákona by sa zmenilo natoľko, že prítomnosť rodiča pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri hospitalizácii dieťaťa by podľa tohto zákona bolo možné obmedziť prakticky z akýchkoľvek dôvodov. Z toho dôvodu poslankyňa Marcinková návrh zákona úplne stiahla, a teda sa v súčasnosti o ňom ďalej hlasovať nebude.

V reportáži pre TV JOJ túto našu výzvu vyjadrila Zuzana Krišková nasledovne: „Veľmi by pomohlo, keby sa zákonodarci teraz zamerali na tvorbu dôstojných podmienok, tvorbu lôžok, odstraňovanie rôznych bariér a poplatkov. Rodič nie je návšteva, rodič je zákonný zástupca,“ uviedla Zuzana Krišková z organizácie Ženské kruhy.“ Celú reportáž si môžete pozrieť priamo na stránkach TV JOJ.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.