Ako bolo?

Posilnenie komunikačných zručností pôrodných asistentiek

Napísala Ženské kruhy

Pod záštitou ministerky zdravotníctva SR sa v dňoch 25.11.-27.11.2019 v Banskej Bystrici uskutočnila IV Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou. Ženské kruhy sa aktívne zúčastnili podujatia a pripravili sme sprievodný workshop zameraný na posilnenie komunikačných zručností pôrodných asistentiek.

Ženy sa počas pôrodu nachádzajú v osobitne zraniteľnej pozícii a majú špecifické potreby. Pôrod pre ne môže byť náročný nielen z fyzického, ale aj psychického hľadiska. Môžu pociťovať bolesť, strach, mať nedostatok informácii. Efektívna komunikácia so zdravotníckym personálom a aktívna podpora rodiacej ženy zmierňujú bolesti, odbúravajú strach a uľahčujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v prípade, ak dôjde ku komplikáciam. Každá pôrodná asistentka má tak potenciál i reálne možnosti ovplyvniť desiatky rodiacich žien a ich detí. Musí byť však na túto náročnú úlohu dobre pripravená.


Pôrodné asistentky, ktoré sa workshopu zúčastnili boli zapojené do interaktívnych úloh vo dvojiciach aj v skupinách. Workshop bol zameraný na efektívnu komunikáciu so ženami s dôrazom na emocionálnu podporu rodiacich žien a empatický prístup k ich potrebám, s dôrazom na aktívne počúvanie žien.  Počas konferencie sme za zapojili aj do diskusie. V menších skupinách aj individuálne sme viedli dialóg zameraný na prax pôrodných asistentiek, ľudské práva žien a podmienky v akých pôrodné asistentny na Slovensku pracujú.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Dôvera

Diskusia v skupinách
Program podujatia

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.