Akcie a podujatia Ako bolo?

Kódex marketingu náhrad materského mlieka

Napísala

Dňa 22.4.2017 sa v Bratislave uskutočnil workshop o kódexe marketingu náhrad materského mlieka a Babyfriendly iniciatíve. Workshop zorganizovalo občianske združenie Ženské kruhy a bol určený predovšetkým pre členky občianskeho združenia s cieľom posilniť členky a získať nové informácie. Workshop viedla Andrea Poloková z občianskeho združenia Mamila.

Po workshope nasledovalo valné zhromaždenie občianskeho združenia Ženské kruhy, na ktorom sa prebrala Výročná správa združenia za rok 2016, súčasný stav a aj vízia do budúcna. Jednou z najväčších výziev zostáva naďalej zabezpečiť adekvátne finančné zdroje pre občianske združenie. Ďalšou významnou témou bola mediálna prezentácia tém súvisiacich s činnosťou združenia a samotným mediálnym obrazom, ktorý sa vytvára o združení Ženské kruhy. Cieľom na nasledujúce roky je posilniť sa v tejto téme a získať mediálny tréning.

Na valnom zhromaždení sa schválil plán prizývať na ďalšie workshopy aj darkyne. Okrem vzdelávacej funkcie by mali tieto podujatia slúžiť aj ako priestor na lepšiu spoznávanie sa a osobnú komunikáciu s našimi podporovateľkami a samozrejme aj na získavanie spätnej väzby.

O autorke