Blog Tlačové správy

Päť argumentov proti plošnému rušeniu malých pôrodníc

Ministerstvo zdravotníctva plánuje v rámci stratifikácie nemocníc zrušiť malé pôrodnice, ktoré nedosahujú hranicu 640 pôrodov ročne.

Ako hlavný dôvod uvádza záujem o zvýšenie bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej rodiacim ženám. Argumentáciu zakladá na tvrdení, že v nemocniciach s menším počtom pôrodov ročne nemá personál dostatok skúseností s pôrodmi a väčšie nemocnice disponujú lepším technickým vybavením na zvládnutie možných komplikácií.

Štát môže zvoliť rôzne stratégie ako zlepšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti. V prípade pôrodníctva má byť dôležitou zložkou každej takejto stratégie podpora normálneho fyziologického pôrodu. Zatváranie menších pôrodníckych oddelení, najmä ak je vykonané izolovane, bez ďalších opatrení, samo o sebe ešte automaticky neznamená vyššiu mieru kvality a podpory zdravia. V tomto blogu chceme poukázať na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré je potrebné pri systémových zmenách zohľadniť.

Celý text si môžete prečítať na našom blogu v Denníku N

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.