Pozývame vás

Diskusia Žena a telo v Petržalke

Napísala Ženské kruhy

V dňoch 15.3.-17.3.2024 sa v Dome Kultúry LÚKY a Dome Kultúry Petržalka uskutoční viacero podujatí v rámci akcie sPOT /ŽENA. Ženské kruhy sa zúčastnia diskusie v sobotu 16.3. o 15:30 v Dome Kultúry Lúky. Diskutovať budú Zuzana Krišková zo Ženských kruhov a Monika Grochová zo Zdravých regiónov, moderovať bude Michaela Homolková. Vstupné 5€.

Okruh tém

  • práva žien pri pôrode a duševné zdravie rodičiek
  • porušovanie ľudských práv pri pôrode
  • čo ženy z vylúčených komunít?
  • prečo v nemocniciach pri pôrode preferujú polohu v ľahu?
  • podpora fyziologického pôrodu
  • popôrodná depresia a úzkosť

Ženské kruhy pôsobia na Slovensku od roku 2011. Vznikli ako grassrootová organizácia založená ženami, ktoré si želali zmenu systému pôrodníctva na Slovensku. Organizácia sa zameriava na osvetové aktivity v oblasti dobrej praxe a ľudských práv v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou. Vyvíja tiež komunitné podporné a vzdelávacie aktivity a vytvára priestor pre zdieľanie skúseností žien s pôrodom. Jedným z cieľov organizácie je podpora autentického aktivizmu žien, predávanie skúseností s obhajobou svojich práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri pôrode. Ženské kruhy vykonávajú tiež výskumné a monitorovacie aktivity, ktorých výsledky zverejňujú vo forme správ a publikácií.

Zdravé regióny sú štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Pôsobia vo sfére realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách  za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie. Aktivity a činnosti organizácie sú zamerané na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia ako napríklad diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania a súvisiaca legislatíva.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.