Blog

Bolo nám povedané, že…

Bolo nám povedané, že pôrod proste bolí – a vzápätí nás nútili rodiť v kŕči, bez možnosti hýbať sa alebo meniť polohy. Dieťa z nás ťahali nasilu a poranili pri tom naše telá.

Bolo nám tiež povedané, že jediným cieľom je predsa zdravé a živé dieťa – a hneď ako sa naše deti narodili, tak ich plačúce a zmietajúce sa brali preč, bez ohľadu na potreby a pocity nás či našich detí. Aj to nám povedali, že to prežili mnohé ženy pred nami a prežijú mnohé aj po nás. Nepovedali už však, koľko z tých žien potichu trpelo, cítili sa pošpinené alebo vadné, ako bez života.

Posudzovali naše správanie podľa vlastných predstáv. Veľakrát ich nenapadlo ani len spýtať sa s úprimným záujmom, čo by nám pomohlo, čo skutočne potrebujeme. A keď sme sa o tom snažili povedať my, vysmiali nás. Označili za hysterky, biomatky, posielali rodiť do jaskyne alebo ešte horšie – naznačili, že nám nezáleží na našich deťoch a myslíme iba na seba, že nám ide iba o zážitok z pôrodu.

Stačilo!

A my sme jedného dňa povedali: „Stačilo! Dá sa to aj inak. Pôrod je často sprevádzaný silnými bolesťami, no to nie je dôvod, aby ste nám zabraňovali v zmierňovaní bolesti pohybom. Nie je to dôvod, aby ste v nás vbudzovali pocity zahanbenia či dokonca viny, keď kričíme alebo sa chceme hýbať, keď máme otázky. Nie sme „neschopné porodiť“, ak sa naše dieťa narodilo cisárksym rezom, plánovaným rozhodnutím, alebo akútne v strachu o náš a jeho život. Sme to predovšetkým my, ktoré chceme zdravé a živé deti. Preto sme prišli za vami, no neznamená to, že nás môžete oddeliť od detí a obrať nás tak o vzácne prvé okamihy zvítania. V mene čoho vlastne?

Ako ženy, ktoré prežili chceme povedať, ako sme sa cítili, ako sa stále cítime. Chceme povedať, čo potrebujeme naozaj. Odmietame falošné dilemy, ktoré nám predkladáte v podobe: buď to, čo vám ponúkame alebo poškodené zdravie či smrť. Chceme zdravie a život. A spolu s tým chceme starostlivosť rešpektujúcu našu ľudskú dôstojnosť, podporujúcu fyziologický priebeh pôrodu a v súlade s poznaním našich tiel. V súlade s vedeckým poznaním, vo svetle ktorého sa postupy, ktoré tak často volíte, ukazujú ako škodlivé. Sme pripravené zniesť nevyhnutné nepohodlie, bolesť či zásahy do pôrodu, no odmietame zbytočné utrpenie. „

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.