Reprodukčné práva žien

Anna Záborská schováva pozmeňovací návrh pred odbornou obcou

Napísala Ženské kruhy

Bratislava, 26. október 2021. Predkladatelia návrhu zákona „O pomoci tehotným ženám“ sa do dnešného dňa nestretli so zástupkyňami a zástupcami odbornej verejnosti, ktorá vyjadrila svoje námietky v otvorenom liste podpísanom viac ako 220 odborníkmi. Otvorený list podporila aj verejnosť. Iba v priebehu niekoľkých dní sa k iniciatíve odborníkov pridalo až 42 610 ľudí. Napriek tomu, že predkladateľka Anna Záborská avizovala pozmeňovací návrh, odborná verejnosť nebola s jeho obsahom oboznámená a na jeho príprave sa nemala možnosť podieľať.

Dňa 15. októbra zaslala odborná verejnosť poslancom a poslankyniam NR SR otvorený list, v ktorom vyjadrili hlboké znepokojenie nad návrhom zákona skupiny poslancov okolo Anny Záborskej. Napriek tomu, že odborníci a odborníčky vyčítali návrhu zákona množstvo nejasností, odborných nezrovnalostí a upozorňovali na to, že odborná obec nebola prizvaná k tvorbe tohto návrhu, nedošlo v tomto smere k náprave. Napriek opakovaným ponukám a pokusom o stretnutie a vecnú diskusiu, ani jeden z predkladateľov sa ich nezúčastnil a na výzvy odbornej obce nereagoval.

„O pozmeňovacom návrhu počujeme len chýry z médií, no konkrétne znenie ostáva pre nás neznáme. Nielen že sme neboli prizvaní k diskusii. Obávame sa, že o finálnej podobe návrhu sa dozvieme až v deň hlasovania bez toho, aby sme mali možnosť reagovať na jeho obsah.“ Upozorňuje MUDr. Tatiana Speváková PhD., jedna z iniciátoriek listu.

Vzhľadom na to, že ide o poslanecký návrh, ani občianska verejnosť k nemu nemohla podať hromadnú pripomienku v štandardnom legislatívnom procese. Svoj nesúhlas s predmetným návrhom zákona vyjadrili občania masívnou podporou otvorenému listu odbornej obce, ktorá poukazuje na dôležitosť a citlivosť témy. Iba v priebehu niekoľkých dní iniciatívu podporilo až 42 610 ľudí.

„Dostávali sme aj správy od žien, že si mimoriadne vážia to, že sa odborná obec v tejto nevyváženej a silne spolitizovanej debate postavila na stranu ochrany ich zdravia a záujmov. Cítime, že v tejto téme musíme neustále pripomínať dôležitosť odborných argumentov, pretože doterajšia diskusia sa viedla v rovine vyvolávania silných emócií.“  Dodávajú iniciátorky listu MUDr. Petra Kovarovičová a MUDr. Tatiana Speváková PhD.

Zákony pojednávajúce o zdravotnej starostlivosti nemôžu byť tvorené bez účasti odbornej verejnosti a dotknutých skupín obyvateľov, v tomto prípade žien, ktorých sa návrh zákona bytostne dotýka. Osobné presvedčenia jednotlivcov, ktorí sú pri moci, nemôžu v demokratickej spoločnosti definovať medicínske postupy.

„Opätovne žiadame poslancov a poslankyne, aby nepodporili návrh, ktorý nemá podporu ani občianskej verejnosti a ani takto krátko pred hlasovaním nie je zverejnený, čím sa znemožňuje akákoľvek diskusia o ňom.“ uzatvára  gynekologička MUDr. Petra Kovarovičová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.