Reprodukčné práva žien

Anna Záborská schováva pozmeňovací návrh pred odbornou obcou

Napísal/a Ženské kruhy

Bratislava, 26. október 2021. Predkladatelia návrhu zákona „O pomoci tehotným ženám“ sa do dnešného dňa nestretli so zástupkyňami a zástupcami odbornej verejnosti, ktorá vyjadrila svoje námietky v otvorenom liste podpísanom viac ako 220 odborníkmi. Otvorený list podporila aj verejnosť. Iba v priebehu niekoľkých dní sa k iniciatíve odborníkov pridalo až 42 610 ľudí. Napriek tomu, že predkladateľka Anna Záborská avizovala pozmeňovací návrh, odborná verejnosť nebola s jeho obsahom oboznámená a na jeho príprave sa nemala možnosť podieľať.

Dňa 15. októbra zaslala odborná verejnosť poslancom a poslankyniam NR SR otvorený list, v ktorom vyjadrili hlboké znepokojenie nad návrhom zákona skupiny poslancov okolo Anny Záborskej. Napriek tomu, že odborníci a odborníčky vyčítali návrhu zákona množstvo nejasností, odborných nezrovnalostí a upozorňovali na to, že odborná obec nebola prizvaná k tvorbe tohto návrhu, nedošlo v tomto smere k náprave. Napriek opakovaným ponukám a pokusom o stretnutie a vecnú diskusiu, ani jeden z predkladateľov sa ich nezúčastnil a na výzvy odbornej obce nereagoval.

„O pozmeňovacom návrhu počujeme len chýry z médií, no konkrétne znenie ostáva pre nás neznáme. Nielen že sme neboli prizvaní k diskusii. Obávame sa, že o finálnej podobe návrhu sa dozvieme až v deň hlasovania bez toho, aby sme mali možnosť reagovať na jeho obsah.“ Upozorňuje MUDr. Tatiana Speváková PhD., jedna z iniciátoriek listu.

Vzhľadom na to, že ide o poslanecký návrh, ani občianska verejnosť k nemu nemohla podať hromadnú pripomienku v štandardnom legislatívnom procese. Svoj nesúhlas s predmetným návrhom zákona vyjadrili občania masívnou podporou otvorenému listu odbornej obce, ktorá poukazuje na dôležitosť a citlivosť témy. Iba v priebehu niekoľkých dní iniciatívu podporilo až 42 610 ľudí.

„Dostávali sme aj správy od žien, že si mimoriadne vážia to, že sa odborná obec v tejto nevyváženej a silne spolitizovanej debate postavila na stranu ochrany ich zdravia a záujmov. Cítime, že v tejto téme musíme neustále pripomínať dôležitosť odborných argumentov, pretože doterajšia diskusia sa viedla v rovine vyvolávania silných emócií.“  Dodávajú iniciátorky listu MUDr. Petra Kovarovičová a MUDr. Tatiana Speváková PhD.

Zákony pojednávajúce o zdravotnej starostlivosti nemôžu byť tvorené bez účasti odbornej verejnosti a dotknutých skupín obyvateľov, v tomto prípade žien, ktorých sa návrh zákona bytostne dotýka. Osobné presvedčenia jednotlivcov, ktorí sú pri moci, nemôžu v demokratickej spoločnosti definovať medicínske postupy.

„Opätovne žiadame poslancov a poslankyne, aby nepodporili návrh, ktorý nemá podporu ani občianskej verejnosti a ani takto krátko pred hlasovaním nie je zverejnený, čím sa znemožňuje akákoľvek diskusia o ňom.“ uzatvára  gynekologička MUDr. Petra Kovarovičová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.