Videá

Zuna

Dokumentárny film ZUNA zobrazuje príbehy štyroch žien a ich pohľad na prirodzený pôrod. Film je zároveň hľadaním, či v dnešnej spoločnosti je možné rodiť prirodzene, bez zásahu lekárov. Odkrýva celospoločenský strach z bolesti a prostredníctvom hlavných protagonistiek ukazuje možnosti, ako tento strach prekonať.

Film vznikol ako bakalársky film na pôde VŠMU.

Mária Martiniaková má 36 rokov a je študentkou Ateliéru dokumentárnej tvorby VŠMU, Bratislava. V svojej tvorbe sa zaoberá témami ako smrť, očkovanie detí, prirodzený pôrod a šamanizmus. Jej tvorba je hľadaním koreňov človeka a jeho prepojením s Matkou Zemou.

O autorke