Výročné správy

Ženské kruhy v roku 2014

Napísala Ženské kruhy

Ako začiatkom roka býva zvykom, aj my sme sa ohliadli na našu činnosť v roku predošlom.

  • Začiatkom roka sme spustili dotazník o šití pôrodných poranení, ktorý vyplnilo približne 2000 respondentiek. Jedná sa o prvý takýto prieskum ošetrovania poranení pri pôrode na Slovensku. V spolupráci so združením ODZ boli prvé výsledky z datazníku, spolu s prvými výsledkami z monitoringu súčasného stavu pôrodníctva na Slovensku odprezentované na konferencii „Reprodukcia vs produkcia„, ktorej sa zúčastnili aj zdravotníci z oblasti gynekológie a pôrodníctva, pôrodnej asistencie a neonatológie.
  • Vypracovali sme autorskú brožúru „Bonding – matkina náruč po pôrode„, v ktorej zazneli príspevky od odborníkov gynekológov, pôrodných asistentiek ako aj odborníkov z oblasti psychiatrie a psychológie o nutnosti a prospešnosti podpory kontaktu medzi matkou a dieťaťom bezprostredne po pôrode a v následnom období. Momentálne chystáme tlačenú verziu brožúry.
  • Podarilo sa nám získať mediálny priestor pre tému podpory bondingu formou kampane v RTVS. Dôležitosti kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode bola venovaná aj tlačová konferencia organizovaná našim združením. Jedným z jej výstupov bola aj reportáž v hlavných správach STV. Za ďalší mediálny úspech považujeme reportáž o nástrihoch hrádze, ktorá bola odvysielaná v relácii Reflex na TV Markíza.
  • Medzi naše advokačné aktivity patrila v roku 2014 účasť na rozporovom konaní, na ktorom sa nám podarilo zmierniť diskriminujúce ustanovenie zákona – ženy, ktoré opustia pôrodnicu na reverz neprídu o príspevok pri narodení dieťaťa.
  • Zabezpečili sme slovenské titulky a finančne sme prispeli na tvorbu filmu „Mikropôrod„, ktorý bol ocenený na medzinárodnom filmovom festivale v Prahe „Life sciences“.
  • Publikovali sme množstvo autorských článkov, rozhovorov a príbehov. Medzi nimi sériu o tehotenských vyšetreniach, články na tému nástrihu hrádze, kristellerovej expresie, dvojdielny rozhovor s psychologičkou Michaelou Mrowetz a iné.
  • Reagovali sme na vyjadrenia týkajúce sa pôrodníctva, podpory bondingu ale aj dojčenia, ktoré zazneli v rôznych médiách a žiadali sme o nápravu mylných informácií.
  • Zorganizovali sme besedy a premietania filmov v rôznych kútoch Slovenska za účelom zvyšovania povedomia o normálnom tehotenstve a pôrode.
  • Pravidelne vás informujeme o vašich právach pri pôrode ako aj príkladoch dobrej praxe zo zahraničia – napríklad odporúčania Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo vyhnúť sa pri pôrode polohe v ľahu. Spustili sme minikampaň s infografikami o vašich právach pri pôrode.
  • Podporili sme vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie o odstránení násilia a nerešpektu pri pôrode. Podporili sme vznik medzinárodnej organizácie pre ľudské práva pri pôrode a sme v dozornej rade výskumu Babies Born Better, ktorý vznikol v medzinárodnej spolupráci vedcov a vedkýň, ktorých cieľom je zlepšiť zdravotnú starostlivosť poskytovanú ženám pri pôrode.

Toto všetko môžeme vykonávať aj vďaka vašej podpore a priazni. Každá z týchto aktivít je drobným kamienkom veľkej mozaiky zmeny, ktorá je nevyhnutná k dosiahnutiu nášho cieľa:

…aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou.

Vašu podporu potrebujeme aj naďalej – iba tak môžeme pokračovať v našej činnosti aj v roku 2015.

Ďakujeme

Výročná správa 2014

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.