Výročné správy

Výročná správa 2012

Napísala Ženské kruhy

OZ Ženské kruhy vzniklo v septembri 2011. Kladieme si za cieľ prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Sme presvedčené, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom

Informovaním žien o prirodzenom pôrode a zvyšovaním ich právenho povedomia v súvislosti s ich ľudskými, rodičovskými a pacietnskými právami chceme dosiahnuť zmenu v rovine ľudsko-právnej, v zdravotnej starostlivosti a prístupu k prirodzenému pôrodu a  zmenu spoločenského vnímania, ktoré má v súčasnosti násilie normalizované a prezentované ako dobrú prax.

Uvedené zmeny chceme dosiahnuť presadzovaním systémových zmien v zdravotnej starostlivosti poskytovanej tehotným a rodiacim ženám, zvyšovaním povedomia verejnosti o tehotenstve, prirodzenom pôrode a starostlivosti o matku a dieťa a v neposlednom rade poskytovaním adresnej pomoci tehotným a rodiacim ženám.

Výročná správa 2012

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.