Po pôrode

Označovanie novorodencov po pôrode

V niektorých pôrodniciach na Slovensku po pôrode označujú novorodencov farbou na telo. Avšak nie každá žena musí byť stotožnená s touto formou označenia svojho dieťaťa. Môžeme sa stretnúť s tým, že toto označovanie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prezentuje ako postup daný zákonom.

Vestník ministerstva zdravotníctva vo svojej normatívnej časti vydal Odborné usmernenie o označovaní novorodencov číslo 18419/2009-OZS, v ktorom sa uvádza, že zdravotnícky personál má označiť novorodenca dvomi z troch uvedených spôsobov:

Umiestnením čísla alebo identifikačného náramku na zápästie, tretí spôsob je napísanie priezviska a mena novorodenca alebo čísla identického s číslom na číselnom štítku alebo identifikačnom náramku na hrudník, stehno alebo chrbát novorodenca.

Označovanie novorodenca je byrokratický postup

Odborné usmernenie o spôsobe označovania novorodencov po pôrode sa nedotýka priamo zdravotnej starostlivosti. Je určené pre zdravotnícky personál a upravuje byrokratický postup, ktorý slúži na identifikáciu novorodenca a má znížiť riziko zámeny novorodencov na novorodeneckom oddelení a počas hospitalizácie. Samotné usmernenie nie je zákonom a pre rodičov dieťaťa nemá právnu záväznosť. Zo zákona má zákonný zástupca dieťaťa právo odmietnuť tento spôsob označovania.

Ak si žena vyberá zdravotnícke zariadenie, v ktorom bude rodiť, neznamená to, že musí akceptovať byrokratické postupy, ktoré nemocnica využíva k označovaniu novorodencov. Má však právo trvať na tom, aby nebola z rutinných dôvodov od dieťaťa oddeľovaná, a tak znížiť riziko zámeny svojho dieťaťa na nulu.

Výberom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nestrácame svoje práva, ako napríklad právo na to, aby matke a dieťaťu bola poskytovaná zdravotná starostlivosť na báze informovaného súhlasu.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ostatné práva nie sú navzájom podmienené a nevylučujú sa navzájom, ale musia byť dodržiavané súbežne. 

Naopak, každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri pôrode má zo zákona povinnosť ženine práva dodržiavať a poskytovať zdravotnú starostlivosť výlučne s informovaným súhlasom. Rovnako má povinnosť vyžadovať informovaný súhlas na starostlivosť, ktorá je určená dieťaťu. V tomto prípade sa vyžaduje informovaný súhlas matky dieťaťa ako zákonnej zástupkyne. 

Všetky postupy nemocnice, ktoré sa netýkajú neodkladnej zdravotnej starostlivosti (t.j. zdravotnej starostlivosti nevyhnutnej na záchranu života), majú pre ženu a jej dieťa charakter navrhovaných postupov. Obmedzovanie práva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prípade, že žena nesúhlasí s niektorými postupmi, je v rozpore so zákonom.

Jazyková korektúra: Lucia Dzúriková

Fotografia: Flickr

O autorke

Daniela Barňáková

Pôrodným témam som sa začala venovať po vlastných skúsenostiach
s pôrodmi, kedy som narazila na škodlivé praktiky personálu a odopieranie vlastných práv. Nerozumela som, prečo zdravotníci, ktorí pôrody študujú nevedia o škodlivosti jednotlivých postupov.
V súčasnosti sa snažím o zmeny v pôrodniciach vo vlastnom meste a osvete medzi ženami, čo ma v roku 2017 inšpirovalo k založeniu neformálneho združenia Iniciatíva žien k lepšiemu pôrodu - Prešov.
Mám 3 deti a až pri treťom dieťati mi bolo vyhovené vo všetkom, čo som chcela a až teraz môžem povedať, že som zažila pôrod "prirodzený".