O nás

O nás

Ženské kruhy

Vznikli ako občianska iniciatíva v roku 2011 s cieľom zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí. Organizácia sa snaží predovšetkým šíriť informácie o rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti a o právach žien pri pôrode. S týmto cieľom vykonáva osvetovú činnosť, komunitné a advokačné aktivity, ako aj výskumnú prácu.

Kontakt

Ženské kruhy
Ing. Zuzana Krišková PhD.
Predsedníčka a štatutárna zástupkyňa

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske

zenskekruhy@zenskekruhy.sk

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.