Akcie a podujatia Ako bolo?

Mikropôrod v Prešove

Napísala Ženské kruhy

Film Mikropôrod bol v roku 2016 premietaný na festivale Ekotopfilm-Envirofilm v 80-tich slovenských mestách. Naše besedy o nenahraditeľnosti nerušeného kontaktu koža na kožu matky a dieťaťa po pôrode  boli súčasťou programu festivalu vo viacerých mestách Slovenska. Následne sme dostali niekoľko pozvaní šíriť osvetu ďalej. Okrem iných  aj  na akademickú pôdu , čomu sa veľmi tešíme. Film Mikropôrod  sme vo februári premietali na  Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity študentom a študentkám odborov Fyzioterapia a Pôrodná asistencia.

Pre študentky pôrodnej asistencie sme mali zároveň pripravenú dvojhodinovú prednášku o nenahraditeľnosti kontaktu koža na kožu po pôrode. Rozprávali sme sa s nimi aj o  ľudských právach žien a detí v zdravotníckej starostlivosti pri pôrode a o ich porušovaní v zdravotníckych zariadeniach. Študentky sa s témou ľudských práv pri pôrode stretli prvýkrát.

Bolo pre nás cťou prednášať budúcim pôrodným asistentkám. Vyzdvihli sme dôležitosť ich práce a zaželali veľa sily,  aby časom nevyhoreli, čo je častým javom zdravotníckeho personálu v našom chybne fungujúcom systéme.

Ďakujeme študentovi fyzioterapie Borisovi Brajerovi za iniciovanie akcie a vedeniu Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity za pozvanie. Menovite PhDr. Silvii Žultákovej, PhD.

a PhDr. Wiolette Mikuľákovej, PhD., ktorá sa o nás počas našej návštevy postarala.

Pozvite nás, rady prídeme aj na vašu univerzitu!

Gabriela Janovičová

Zuzana Bajkaiová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.