Blog Domáci pôrod

Kontroverzné otázky lovcov šarlatánov

Týmto otvoreným listom reagujeme na rozhovor s názvom „Kontroverzné otázky v pôrodníctve a gynekológii“ s MUDr. Erikom Dosedlom, ktorý bol uverejnený na webovej stránke Lovci šarlatánov.

Týmto otvoreným listom reagujeme na rozhovor s názvom „Kontroverzné otázky v pôrodníctve a gynekológii“ s MUDr. Erikom Dosedlom, ktorý bol uverejnený na webovej stránke Lovci šarlatánov.

Chceme zaujať stanovisko k tvrdeniam v rozhovore, ktoré majú prienik s činnosťou občianskeho združenia Ženské kruhy. Konkrétne ide o témypolohy pri pôrode, Kristellerovej expresie a podporovania možnosti voľby miesta pôrodu.

V slovenskom pôrodníckom systéme pretrváva množstvo praktík, ktorých používanie sa nezakladá na vedeckých dôkazoch alebo je dokonca s nimi v priamom rozpore. Odporuje tiež zahraničným odporúčaniam celosvetovo uznávaných odborných gynekologicko-pôrodníckych či neonatologických organizácií.

Celú našu odpoveď si môžete prečítať na stránkach Denníka N.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.