Kontakt2018-09-19T11:31:30+00:00

Email:
zenskekruhy@zenskekruhy.sk

Telefón:
0908 624 008

Korešpondenčná adresa:
Ženské kruhy
Na hlinách 17
917 01 Trnava

Číslo účtu:
SK50 0200 0000 0029 8031 0758