English

Childbirth-Rights-Pandemic

Napísala Ženské kruhy

Childbirth-Rights-Pandemic:
Monitoring Report on Violations of the Human Rights of Women
in the Provision of Childbirth Care in Healthcare Facilities in Slovakia
During the COVID-19 Pandemic

Authors: Janka Debrecéniová, Miroslava Kotríková Rašmanová, Lýdia Marošiová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.